Ege Test Center

AB Pazarına Girmenin Yolu CE Belgesinden Geçiyor

Avrupa Birliği’nde satışa sunulacak ürünlerin insana, çevreye, diğer canlılara, aynı ortamda beraber kullanılan diğer ürün ve donanımlara zarar vermeden uyumlu ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini gösteren CE işareti bu bağlamda ticari mal ve ürünlerin serbest dolaşımına dair izinleri almanın da en temel şartıdır. CE işareti standartları ürünün satışına izin verilmesi için istenen en düşük güvenlik seviyesini gösterir ve bu bağlamda işaretin, muadil ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafından belirlenen mevzuatların kapsamına dâhil olan ürünlerin CE belgesi onayı almadan Avrupa Birliği’nde satışına izin verilmez, dolayısıyla üye ülkelerde satılan muadil ürünlerin tamamında bu işaret bulunduğu için CE işaretinin, ticari mal ve ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir.

Ülkemiz Avrupa Birliği Uyum Yasaları ile belli alanlarda yasal mevzuatlarda değişikliğe gitmiş ve böylece belirli ürün gruplarında CE işaretleme, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerli olduğu gibi zaruri hale gelmiştir. Üretim mallarını birliğe pazarlamak isteyen ticari işletmeler içinse ilgili ürünün CE işaretleme kapsamında olması halinde, firmanın ihracat için CE belgesi onayı almaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Zamanla CE işaretleme zorunluluğunun kapsamı daha da genişleyerek, çok daha fazla sınıfı kapsayacağı için bugünden tüm üretici ve ihracatçı firmaların CE belgelendirme standartlarına uyumlu üretime geçmesinde yarar var. Bu uyum sürecinin mevzuatlarda belirtilen hususlara dikkat edilerek, yasal düzenlemelere harfiyen uygun biçimde yapılması için danışmanlık hizmetleri sunan şirketimiz firmanızın dilediği ürünlerde kısa sürede ve sorun yaşamaksızın CE belgesi onayı almasını sağlar.

Alçak gerilim cihazlarından asansörlere, tıbbi cihazlardan basınçlı kaplara, dondurucu ve sıcak su kazanlarından gazla çalışan aletlere, inşaat malzemelerinden makinelere kadar oldukça geniş bir kapsama sahip olan CE belgelendirme prosedürleriyle ilgili her türlü konuda uzman ekibimize danışabilir, başvuru sürecinin mevzuatlara uygun şekilde tamamlanacağından emin olmak için kurumsal çözüm ortaklığımızdan yararlanabilirsiniz. Bu standartların karşılanması kamu ve özel kapsamlı ihalelerde de tercih sebebi olduğundan, iç pazara ilişkin ticari hedefleri olan işletmelerin de CE belgesi standartları kapsamında üretim yapması önemlidir.