Aydınlatma CE Belgesi

EGETEST CENTER LED/Aydınlatma Armatürleri CE Belgesi/İşaretlemesi çalışmalarını yetkin test laboratuvarı ile kaliteli şekilde tamamlamaktadır.

LED/Aydınlatma Armatürleri Alçak Gerilim Yönetmeliği ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.

LED/Aydınlatma Armatürleri , CE Belgesi/ işareti kapsamında elektriksel güvenlik açısından temel olarak Alçak Gerilim Yönetmeliğine göre  EN 60598-1 ve ilgili EN 60598-2-XX parti standart ürün özelliklerine bağlı olarak LVD testi ve raporlaması yapılmak zorundadır.

EN 60598 Standardı LED/ Aydınlatma armatürlerinin belgelendirme sürecinde kullanılan standart serisidir. Mutlaka bir ikinci parti standart ile birlikte kullanılır. Bu ikinci parti standart, armatürün kullanım amacına göre belirlenir.(Örneğin EN 60598-2-5: Projektörler) Genel olarak EN 60598 Standart serisi şu şekildedir:

  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
  • TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri – Bölüm 2: Özel kurallar – Kısım bir: Genel amaçlı, sabit
  • TS EN 60598-2-2 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 2: Gömme armatürler
  • TS 8700 EN 60598-2-3  Aydınlatma armatürleri – Bölüm 2-3: Belirli özellikler – Yol ve cadde aydınlatması için
  • TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir
  • TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri – Bölüm 2: Özel kurallar – Kısım 5: Projektörler.

 

Bu standard, elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 V’a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan LED/ Aydınlatma armatürleri ile ilgili genel özellikleri kapsar.

Dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğidir, Bu yönetmelik kapsamında;

TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzer cihazların radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme metotları,

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar – Emu bağışıklık kuralları

Standartlarına uygun olmak zorundadır. Aydınlatma Ürünleri için Alçak Gerilim Yönetmeliği tek başına yeterli değildir, muhakkak Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğini de uygun olmak zorundadırlar.

LED/Aydınlatma Armatürleri LVD ve EMC Testleri için bizimle iletişime geçiniz, Test Laboratuvarımız ile hizmtinizdeyiz.