CE Belgesi Neden Gereklidir?

CE Belgesi, Avrupa Birliği pazarı içine dahil edilecek ürünler için gereklilik taşıyan bir işarettir. CE belgesini taşıyan bir ürün; insan sağlığı ve emniyeti, enerji tasarrufu, çevre koruması, can ve mal emniyeti açısından bir teminat sağlar. CE Belgesi taşıyan bir ürünün, insan sağlığına ve çevreye zarar vermediği, emniyetli ve güvenli bir şekilde kullanılabileceği belgelenmiş olur.

CE İşareti makineler, oyuncaklar, alçak gerilimli elektrikli cihazlar, basit basınçlı kaplar, gaz yakan cihaz ve ekipmanlar, yapı malzemeleri, radyo telekomünikasyon ekipmanları gibi farklı iş alanlarında kullanılabilen cihazları kapsar. AB pazarında bu ürünlerin pazarlanması ve satışa sunulabilmesi için CE Belgesi taşınması zorunludur. CE işareti bulundurmayan cihazlar, Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulamaz.

CE Belgesi Hangi Ürünler için Önemlidir?

Elektrikle çalışan ya da elektronik aksam içeren cihazların CE Belgesi taşıması, bu ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir. İnsan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyeceği gibi, diğer canlılara ve çevreye de ürünün doğrudan bir zarar vermeyeceği bu işaret ile belgelenmiş olur. Bir cihazın CE işareti alabilmesi için laboratuvar ortamında birçok testten geçirilmesi gereklidir. Ürünün bu testlerin biri ya da birkaçında başarısız olması durumunda, üreticilerin ürünü yeniden yapılandırması gerekir. Ürün tüm testlerden geçmediği sürece CE İşareti taşımaya hak kazanamaz.

CE Belgesinin Önemi

CE Belgesi, elektrikli ürün ya da elektronik aksama sahip olan cihazların pazarlanması için önemli olduğu gibi, tüketiciler tarafından da dikkat edilmesi gereken bir kıstastır. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de CE işareti taşımayan ürünlerin satılması yasaktır. Bilinçli tüketiciler de aynı şekilde hem insan sağlığını hem de çevreyi korumak için CE Belgesi taşımayan elektrikli cihazları kullanmayı güvenli bulmadığı için tercih etmeme eğilimi göstermektedir.

Ege Test Center

CE İşaretinin İşlevi ve Ürün Kapsamı

Avrupa Birliği tarafından ticari ürünleri için satış izni isteyen ticari işletmelerden talep edilen CE belgelendirme protokolleri, satışa çıkartılacak ürünün güvenlik ve uyumluluk gibi kriterler açısından kabul edilebilecek asgari seviyeyi karşılayıp karşılamadığıyla ilişkilidir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceği, kullanımdaki diğer ürün ve sistemlerle sorunsuz çalışacağı yani uyumlu olduğunu gösteren CE belgesi olmaksızın ürünün serbest dolaşım hakkından faydalanarak AB üyesi ülkelerde satış için izin alması mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen ürünleri kapsayan, ürünün kullanım alanı ve niteliklerine göre farklı gerekliliklerin karşılanması istenen CE sertifikası onay süreci tamamen başvuru yapılan ürünle ilgili bir inceleme sürecidir; firmanın tüzel kişiliğiyle değil.

Ticari ürünlerin kullanım güvenliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hâlihazırda satışta, kullanımda olan; ürün, sistem ve donanımlarla alakalı bir kavram olan CE işaretleme protokollerinden ülkemizde CE sertifikası veya belgesi şeklinde bahsedilmesi bu standardizasyon işlemlerinin firmalarla ilgili olduğunun düşünülmesine neden olabiliyor. Firmanın sahip olduktan sonra üretimini veya ihracatını gerçekleştirdiği tüm ürünlerin üzerinde kullanabileceği bir onay sertifikası olmayan CE işareti aksine ürüne özel verilir ve bu sebeple onay sürecinde başvurusu yapılan ürünle ilgili oldukça geniş kapsamlı testler uygulanır. Firmamız CE belgesi almak üzere yapılan başvurularda ürünlerin nitelik ve kullanım sahalarına göre gerekli olan LVD ve EMC testleri dâhil, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel testlerin gerçekleştirilmesi konusunda da tüm ticari işletmelere profesyonel çözümler sunmaktadır.

Firmaların ürettiği ürünleri AB üyesi ülkelere satmak için başvuruda bulunduğu CE belgesi aslında ülkemiz de uyum sürecine dâhil olduğundan, özel kapsamlı ve kamuya ait ihalelerde bile firmanın tercih edilmesine neden olabilen ve bunun için iç pazara hitap eden firmaları da ilgilendiren bir uluslararası standardizasyondur. Bu sebeple ülkemizdeki tüm üreticilerin bu uluslararası standartlarla uyumlu ürünler geliştirmekle yakından ilgilenmesi, üretimden sonra başvuru sonucuna göre strateji belirleyerek riske girmek yerine ilk aşamadan itibaren sunduğumuz kurumsal düzeydeki danışmanlık ve test hizmetlerinden yararlanması önerilir. CE belgelendirme süreçleri, başvurularla ilgili mevzuatlar, yaptığımız laboratuvar testleri ve diğer merak ettiğiniz konularda bizimle dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

ce belgesi

CE Belgesi Onayı Süreci ve Maliyet

Üretim amacına uygun kullanılması durumunda ürünün insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceğini gösteren CE işareti aynı zamanda aynı ortamda kullanılan diğer ürünlerle, donanım ve cihazlarla sorunsuz, uyum içinde çalışacağına da gösterir. Avrupa Birliği tarafından satış için ön koşul olarak CE işaretiyle tanımlanan standartların karşılanması istendiği ve ülkemizin de Avrupa Birliği uyum süreci devam ettiği için CE belgesiyle tanımlanan bu standartlar ülkemizde üretim yapan firmaları da yakından ilgilendirir. CE belgesi almak için gerekenler hakkında araştırma yapan firmaların sadece Avrupa Birliği’ne ihracat yapma gayesinde olan işletmeler olduğu düşünülse de, ülkemizdeki özel kapsamlı ya da kamu ihalelerinde dahi ürünlerin CE işaretine sahip olması tercih sebebi haline gelmiştir.

İnsan sağlığının ve doğayla uyumlu kullanım gibi hayati öneme sahip hususlarda pazara sokulmak istenen ürünün, niteliksel yönden kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesini belirleyen CE işaretleme standardının karşılanamaması; ürünün kullanım güvenliğinin olmadığı ve bu sebeple satışına da izin verilmeyeceği anlamına gelir. Firmaların tasarım aşamasından itibaren CE belgesi alma maliyeti ile ilgili hesaplamalarında üretimden sonra yapılacak başvuruların sonuçlarına göre strateji geliştirmek yerine, planlamalarını en baştan istenen gereklilikleri karşılayacak şekilde üretim yapacak biçimde yapması en akıllıcası olacaktır. Başvuru sonucuna göre tavır sergilenmesi ve beklenen onayın alınamaması durumunda CE belgesi alma maliyeti, ürünün niteliklerine dair özelliklerin tasarımdan üretime sıfırdan planlamasını gerekeceği için çok daha yüksek olacaktır.

Zaman kaybının önlenmesinin yanı sıra onay alamadığı için üretim sürecinin sıfırdan başlatılmasından kaynaklı yüksek maliyetten de kurtulmanız için danışmanlık hizmetleri sunan firmamız, CE belgesi almak için gerekenler ve mevzuatlar hakkında rehberlik yapmanın yanı sıra LVD ve EMC gibi ürünlerin özelliklerinin belirlenmesine ilişkin laboratuvar testlerinizi de yapmaktadır. Uzman ekibimiz başvurunun ilk aşamasından itibaren tüm süreçlere dair sizleri detaylıca bilgilendirir, laboratuvar ortamında yapılan bilimsel incelemeler ve istenen testlerin sonuçlarını sizinle eşzamanlı olarak paylaşarak onay sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Ce Belgesi

İhracat Ürünlerinizin CE Standartlarına Uyumu

Avrupa Birliği’ne ihracatta karşılanması istenen en temel yükümlülüklerden biri olan CE standardizasyonu; asansörden oyuncağa, inşaat malzemelerinden alçak gerilim cihazlarına, tıbbi malzemelerden makine ve basınçlı kaplara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini ilgilendirir. Tüm bu geniş içerikli, farklı kullanım alanında hitap eden ve birbirinden bir hayli farklı niteliklere sahip olan ticari ürünlerin AB bünyesine dâhil edilmesi, ürünün kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesi olan CE standartlarını karşılamasına bağlıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Standardizasyon Komitesi yani kısaca CEN tarafından şartları belirlenen CE işaretleme protokolleri deneyimsiz işletme sahipleri için karmaşık görünebilir. CE belgesi başvurusu sürecinde bu karışıklıkları ortadan kaldıran firmamızsa yasal mevzuatlar doğrultusunda başvuru sürecinin, üretici işletme lehine tamamlanacak şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık ve rehberlik yapar. Deneyimli ve mevzuatların harfiyen uygulanması, CE belgesi başvuru sürecinin asgari sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak uzmanlıktaki ekibimiz sayesinde ticari işletmeler için CE belgesi almak basit bir işe dönüşür. Mühendislik ekibimiz gerekli tüm dokümanlarla ilgili ön çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra sizi bilgilendirir ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ihtiyaç olması durumunda eksikliklerin ne şekilde giderileceği hakkında danışmanlık yapar. Yapılan tüm bilimsel araştırma ve mevzuatlara ilişkin çalışmaların birleştirildiği teknik dosya CEN tarafından onay almış yani uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz tarafından kısa sürede CE belgesi almanızı sağlayacak şekilde başvurunuz yapılır.

Başvuruda bulunan ticari işletmenin yasal statüsüne dair bilgilerin yer aldığı resmi evrakların yanı sıra yetkili veya temsil hakkına sahip kişilerin imza sirkülerinin de eklendiği başvuru dosyasında ayrıca üretici ve başvuruyu yapan firmanın farklı olması durumunda firmalar arasında yapılan anlaşmanın metni de bulunur. Dokümanlarla ilgili kayıtların oluşturulması, sistem dokümanlarının hazırlanması, ürünlerle ilgili istenen deney ve incelemelerin (LVD testi, EMC testi vs.) laboratuvar ortamında yapılması, belgelendirme tetkiklerinin yapılması gibi her konuda sizlere yardımcı oluyor ve sorun yaşamadan CE onayı almanızı sağlıyoruz. CE işaretleme protokolleri ve başvurular hakkında tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterli.