Ce Belgesi Sureci

CE Belgesi Alım Süreci

CE Belgesi almak isteyen kuruluşların, ilk olarak yapması gereken CE markalaması yapmak istedikleri ürün hakkında teknik dosya hazırlamalarıdır. CE Belgesi alım sürecinin temelini oluşturan teknik dosya, risk sınıfına giren ya da girmeyen tüm ürünler için gereklidir.

CE işareti kullanmak isteyen firmaların, ürün için hazırladıkları teknik dosyayı üretim boyunca saklamaları şarttır. Eğer üründe fonksiyonel bir değişiklik yapılırsa, teknik dosyanın yenilenmesi gerekir. Ancak bunun dışındaki tüm koşullarda teknik dosya Ce işareti geçerliliği için saklanmalıdır.

Teknik Dosyada Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Teknik dosya, Ce işareti alınmak istenen ürün hakkındaki temel ve teknik bilgileri içerdiği gibi, firma hakkındaki bilgileri de taşımalıdır. Teknik dosyada yer alması gereken bilgiler şöyledir:

  • Firma hakkındaki temel bilgiler
  • Ürünün teknik bilgilerini taşıyan etiket ya da plaka
  • Ürünün hangi amaçla kullanıldığı
  • Ürünün üretiminde kullanılan ulusal ve uluslararası standartların listesi
  • Ürün için yapılmış test varsa bu testlerin raporları
  • CE Uygunluk Deklarasyonu
  • Ürünün elektrik, hidrolik ve pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları ve teknik özellikleri ile daha önce yetkili bir kurum tarafından test edilip onaylandıysa, buna dair sertifikalar,
  • Ürünün mevcut kullanım kılavuzu
  • Ürünün tedarik listesi ve tedarik ürünler CE kapsamında ise bu ürünlerin sertifika ve test raporları
  • Ürünün nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını ve ürüne nasıl bakım yapıldığını belgeleyen detaylı açıklamalar

Teknik dosyada bulunması gereken bilgilerin eksik ya da hatalı olması Ce belgesi alım sürecini geciktireceğinden, kuruluşların teknik dosya hazırlarken dikkatli olmaları şarttır. Ce belgesi alınmak istenen ürünlerin kategorisine göre LVC, EMI ve EMC gibi testlerden geçmiş olması da gerekebilir. Bu durumda teknik dosya elektrikli, elektronik ya da telekomünikasyon alanında kullanılacak cihazların sahip olması gereken diğer test ve raporları da içermelidir.