Ce Belgeleri

CE Belgesi Hangi Firmalar İçin Gerekli?

Kendi standardizasyon poliktikaları uygulayarak birliğe dâhil olan ülkelerdeki üretimi ilgilendiren mevzuatlardaki şartların farklılıklarını ortadan kaldıran ve bu sayede tüm birlikte aynı üretim güvenliği, uyumluluk standartlarının kabul edilmesini sağlayan Avrupa Birliği, dışardan birliğe getirilen ithal ürünlerde de aynı standartların sağlanması istiyor. Ülkemizde CE belgesi olarak bilinen bu üretim güvenliği ve uyumluluk standardizasyonunu temsil eden CE işaretleme, üzerinde bulunan ürünün güvenle kullanılabileceği ve gerekli tüm testlerin uygulandığını ifade eder. Dolayısıyla bu şartların sağlanması yani CE işaretleme yapma hakkına sahip olmak, ülkemizde üretim yapan ve ürünlerini Avrupa Birliği’ne satmak isteyen tüm firmalar için önemlidir.

Ülkelerin kendi üretim mevzuatlarından kaynaklı üretim güvenliği anlayışıyla ilgili farkları ortadan kaldıran CE belgesi standartları, ülkelerin iç tüzüğüne göre uyguladığı tüm standart farklarının tek bir kritere endekslenmesini sağlamıştır. Bu endeksleme sayesinde birliğe dâhil hangi ülkede olursa olsun, tüketici muadil bir ürünü satın aldığında bu ürünün uyumluluk ve kullanım güvenliği açısından aynı standartların uygulandığı testlerden geçtiğinden emin olabiliyor.

Kendi standartlarını karşılamayan ülkelerde üretilmiş ve Avrupa Birliği’nce belirlenen mevzuatlardaki teknik özelliklere sahip olmayan ürünlerin birliğe girişi engellendiğinden, CE işareti taşımayan kapsam dâhilindeki ürünleri AB ülkelerinde satışa sunmak mümkün değildir. Kaldı ki, ülkemizdeki herhangi bir firma bu izinleri almış olsa dahi satışa başladıktan sonra her zaman için ilgili ürünün tekrar CE belgesi testlerinden geçirmek zorunda kalabilir. Birlikteki ithalatçı firmanın talebiyle satışı süren ürünün tekrar test edilmesi ve test sonuçlarının istenen standartları karşılamaması durumunda firmanın ürününün satışı durdurulur. Bu tür problemlerle yaşamamanız için üretim standartlarınızı Avrupa Birliği’nce kabul edilen normlara taşımak ve bu standardizasyonu korumak konusunda deneyimli ekibimize danışabilirsiniz.