CE Belgesi Nasıl Alınır?

Savunma sanayi ve uluslararası test kuruluşlarında yetişmiş uzman mühendis kadrosuyla Ege Test Center ürünlerinizin CE belgesi çalışmaları kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

CE Belgesi aşağıdaki yollar izlenerek alınır;

1. Aşama Araştırma ve Tespit

 • Öncelikle ürünün teknik özellikleri ve kullanım amacı belirlenerek ürün tanımlanması yapılır.
 • Ürünün CE Kapsamında girdiği direktif/direktifler belirlenir.
 • Ürün direktifi/direktifleri belirlendikten sonra direktif kapsamındaki özel standartlar tespit edilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. Bazı riskli ürün gruplarında onaylanmış kuruluş zorunluluğu vardır.
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur)
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi; (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama Test ve Kontrol Süreci

 • Ürünün direktif/direktifler kapsamında belirlenen standartlara göre test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılarak gerekli raporların alınması.
 • Gerekli durumlarda(riskli ürün gruplarında) Onaylı Kuruluş kuruluşundan sertifika ve test raporu alınması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

3. Aşama CE İşaretinin Yerleştirilmesi ve Teknik Dosyanın Saklanması

 • CE İşareti ilgili direktife göre ürüne yerleştirilir.
 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

4. Aşama Ürünün Piyasaya Sürülmesi

 • Yukarıdaki süreçlerin sonunda ürün CE İşareti taşımaya hak kazanarak, ülkemizde ve AB pazarında rahatça serbest dolaşım hakkı kazanır.

CE Belgelendirme sürecinde firmamız EGE TEST CENTER’ın sahip olduğu laboratuvar imkanları ile danışmanlık, test, raporlama ve teknik dosyanın hazırlanması konularında sizlere hizmet vererek CE Sertifikası deklarasyonunuzu hazırlayacaktır.