egetestcenter

CE Belgesi Veren Kuruluşlar

CE Belgesi almak isteyen firmaların bu konuda yetkili ve nitelikli kuruluşlara başvurması şarttır. CE sertifikası almak için yapılan başvurunun ardından ilerleyen süreç son derece dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve belge almak isteyen firma doğru bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu nedenle, CE sertifikası almak isteyen firmaların, bu alanda uzman olması ve hem süreci hem de firmanın sağlaması gereken koşulları başarılı bir şekilde yönetmesi şarttır. Bu nedenle CE işareti almak isteyen firmaların başarılı ve iyi referanslara sahip olan şirketleri tercih etmesi önemlidir.

CE Belgesi Alma Süreci

CE işareti almak isteyen şirketlerin, Belgelendirme ve CE Belgesi veren kuruluşlara başvurması gerekir. CE Belgesi veren kuruluşlar, başvuru sürecini gerçekleştirmeden önce, ürünün hangi kapsamda olduğunu ve yönetmeliğini belirler. Ürünün yönetmeliği belirlendikten sonra, güncel yönetmelik yönergeleri doğrultusunda, ürünün standartları tespit edilir. Bu aşamadan sonra belgelendirmenin hangi modüle göre yapılacağına karar verilir. Sonraki süreçte ise ürün için hangi testlerin gerekli olduğu belirlenir, ürünün teknik resimleri ile kullanma kılavuzu incelenerek teknik dosya oluşturulması için gerekli işlemler yapılır. Tüm süreçler doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, denetim raporlama ve CE belgelendirme aşamasına geçilir. Bu süreçlerin herhangi bir bölümünde eksik belgelendirme ya da raporlandırma bulunması, sürecin uzamasına neden olacağı gibi çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirebilir. Cihazın CE Belgesi almak için gerekli olan koşullara sahip olmaması durumunda ise başvuru sürecinin tekrarlanması gerekebilir. Dolayısıyla CE sertifikası almak isteyen şirketlerin, bu alanda uzman olan ve tüm süreçleri yakından takip eden kuruluşlara başvurması gereklidir.

CE işareti almak için cihazın CE yönergelerine uyumlu olmasının yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır. Başvuru sürecinde, raporlamalar ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde iletilmesinin son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Önemsiz gibi görünen bir belgenin eksik olması ya da belgenin doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması dahi, başvurunun geçersiz olmasına neden olabilir.