ege-logos

CE İşareti Nasıl Kullanılır?

Avrupa Birliği pazarında bir ürünün serbest dolaşıma girebilmesi için şart olan CE Belgesi, imalatçı ya da ithalatçı firma tarafından vurulur. CE Belgesi, ürünün EU Direktifleri ve Uygunlun Prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belgeler. “CE” harflerini taşıyan CE işaretinin en az 5 mm büyüklüğünde olması şarttır. Özel boyutlar verilmediği sürece, CE Belgesi’nin 5mm ve üzeri olması zorunludur.

CE işareti ürüne vurulabildiği gibi, ürünün üzerinde yer alan etiket ya da plakaya da vurulabilir. Bu durumda CE işaretinin yer aldığı etiket ve plakanın ürün üzerinde korunması önemlidir. Bununla birlikte, CE işareti net bir şekilde görülebilecek biçimde vurulmalı ve silinmez, okunaklı ve seçilebilir özellikte olmalıdır. Ürünün gerekli tüm aşamalardan geçmesinin ardından kontrol aşamasında vurulan CE işareti, ürüne önceki süreçlerde vurulamaz.

CE İşareti Taşıyan Ürünler Risk İçerebilir Mi?

CE markası, EU Direktifleri ve Uygunlun Prosedürlerinin tam olarak sağlanması durumunda ürüne vurulsa da, bazı durumlarda ürünün çeşitli kullanım şekillerde tehlike arz ettiği ortaya çıkabilir. CE Belgesi taşıyan ürünlerde fonksiyonel bir değişiklik yapılması durumunda, CE markalama sürecinin tekrarlanması gerektiği gibi, üründe fonksiyonel bir değişiklik olmaksızın da fark edilmemiş risk faktörleri ortaya çıkabilir. Bu durumda üye ülkeler ilk olarak ürünü pazardan çeker ve ürünün pazara arzını önler. Aynı zamanda ürünün kullanılmasını ve serbest ticaretini de durdurur. Bununla birlikte Avrupa Birliği komisyonuna bildirim yapılır ve ürüne cezai müeyyide uygulanır. CE Belgesi taşıyan ürünlerin risk ya da tehlike oluşturması gibi bir durumla karşılaşıldığında, üründeki CE belgesi silinir ve ürünün risk oluşturan ekipman ya da çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. EU komisyonunun kararı doğrultusunda ürün geliştirilerek yeniden belgelenebilir ya da piyasadan tamamen kaldırılabilir.