EMC Test

EMC Testi Laboratuvarları

Cihazların elektromanyetik uyumluluğunu denetleyen ve elektronik cihazların CE sertifikası alması için şart olan EMC Testi, nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından yapılması gereken bir testtir. Elektrikli ya da elektronik bir cihazın Türkiye’de ya da Avrupa Birliği serbest pazarında satışa sunulabilmesi için EMC Testi’nden geçmiş olması şarttır. Ancak EMC Testi aşamalarında yanlış ya da eksik uygulamaların yapılması, cihazın CE sertifikası almasını önler. Bu nedenle EMC testi yaptırılacak olan cihazların nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından test edilmesi gerekir. Test aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar ya da yanlış uygulamalar cihazın CE Belgesi alma sürecinin yeniden başlamasına dolayısıyla da cihazın pazara sunulmasının gecikmesine ve maddi kayıplara neden olur.

EMC Testi, elektronik ya da elektrikli akşamların, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışması ve ortamda bulunan cihazlara zarar vermemesi ve bu cihazlardan etkilenmeyecek şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayan elektromanyetik uyumluluk şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eden bir testtir. Eğer bir cihaz EMC Testi’nden olumsuz rapor alırsa bu durum o cihazın diğer elektrikli ya da elektromanyetik cihazları bozabileceği ya da çalışma standartlarını etkileyebileceği anlamına gelir. Gerek sanayi işletmeleri gerekse ev tipi kullanımlarda birden fazla elektrikli ya da elektronik cihaz yaygın biçimde kullanıldığından, elektrikli yahut elektronik cihazların bu şarta sahip olması elzemdir. Kullanıcı yararlığının yanı sıra, bir cihazın CE sertifikası almak için gerekli koşullardan biri olan EMC Testi’nin yapılması o cihazın güvenliği ve kullanılabilirliği açısından önemli bir test aşamasıdır.

EMC Testleri, bu alanda uzman olan mühendisler tarafından doğru laboratuvar şartlarında uygulanması şart olan bir testtir. EMC Testi’nin yanlış ya da eksik yönergelerle uygulanması ya da belgelerin doğru bir şekilde gönderilmemesi, CE belgesi alma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, cihazın test edileceği kuruluşun güvenli ve nitelikli olması kıstasına dikkat edilmesi şarttır.