CE İşareti

Neden CE İşareti?

Avrupa CE işaretleme yönetmeliği aşağıdakilere göre belirlenmiştir:

1. Tek Pazarı teşvik edilecek şekilde, Avrupa Üye Devletleri’ndeki tüketici ve endüstriyel ürünler için tüm değişen ulusal düzenlemeleri uyumlu hale getirmek;
2. Üreticiler için maliyet tasarrufunu getirmek;
3. Ürünlerin güvenliğini geliştirmek;
4. Kamu kurumlarına denetlenebilecek tek bir prosedür getirmek.

Geçmişte, Avrupa’da ürün gereksinimleri ve test prosedürleri Avrupa Birliğinin üye devletleri tarafından belirlendi. Bu, örneğin, ürünlerini Avrupa pazarında satmak isteyen şirketlerin bazen tek bir ürün için ondan fazla farklı teknik gereksinim veya prosedürle uğraşmak zorunda kaldıkları anlamına geliyordu. Tüm farklı ulusal mevzuatın varlığı, malların serbest dolaşımının (aynı zamanda kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının da olacağı) Tek Bir Pazar’ın gerçekleştirilmesinde Avrupa Birliği’nin amacına aykırıydı.

Tüm farklı ürün gereksinimleri üreticiler için çok maliyet getirdi. CE işareti Direktifleri veya ‘Yeni Yaklaşım’ Direktifleri yardımıyla tedbirler, Avrupa (Avrupa çapında) gerekliliklerin oluşturulması, ulusal mevzuatın ve direktiflerin uyumlaştırılması, standartların ve teknik standartların karşılıklı tanınması, test yöntemleri (Uygunluk testleri) ve test laboratuvarlarını kullanarak, üreticilerin artık ürünlerini farklı pazarlara uyarlamasına gerek kalmamaktadır.

Uyum sürecinde, tüm ürünlerin güvenlik seviyesi uyumlu hale getirildi. Çoğu Avrupa ülkesinde, emniyet ve sağlık çoktan yıllarca direktif konusuna girmişti, ancak güvenlik seviyesi daima tatmin edici değildi.

Yetkili makamlar, uygunluk değerlendirme prosedürleri yardımıyla, piyasaya sürülen ürünlerin direktiflerin yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygunluğunu tespit edebilirler. CE işareti, büyük oranda yetkililerin menfaati içindir. Bununla birlikte, emniyetli ürünler, çalışma ya da tüketici ortamında son kullanıcı için de gereklidir.