RED (2014/53/EU) direktifine göre testler

CE işaretlemesi için kullanılan direktiflerden biri olan 2014/53/EU nolu Radio Equipments Directive (RED) kablosuz haberleşme yapan birçok ürünü ilgilendirmektedir. RED direktifine göre uygulanması gereken testler üç ana başlıkta toplanabilir:

  1. Radio testleri: Kablosuz haberleşme modülüne yönelik RF testler uygulanır. Genellikle ETSI standartlarına göre ürünün kullanım alanı ve frekans bilgisine göre uygulanan radio testleri ile ürünün izin verilen limitler dahilinde olup olmadığı anlaşılır. Örneğin 2.4GHz’de Wi-Fi haberleşme yapan radio modüller için uygulanan standart ETSI EN 300 328 standardıdır. ETSI tarafından yayımlanan standartlara www.etsi.org sitesinden ücretsiz erişilmektedir.
  2. EMC testleri: Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleriyle test edilen ürünün elektromanyetik açıdan uygunluğu test edilir. Conducted emission, radiated emission, conducted immunity ve radiated immunity gibi alt başlıkları olan EMC testleri uygulanır. Örneğiz 2.4GHz’de Wi-Fi haberleşme yapan elektronik bir cihaz için EN 301 489-1 ve EN 301 489-17 standartları uygulanır, testlerden başarıyla geçmesi durumunda standarda göre test raporu hazırlanır.
  3. Safety testleri: Ürüne ulusal ya da uluslararası standartlara göre güvenlik testleri uygulanır. Elektriksel, mekanik, etiketleme, risk analizi gibi farklı açılardan incelenen ve test edilen ürünün güvenli olup olmadığı tespit edilir. Safety testleriyle ilgili en çok bilinen diğer direktif LVD’dir, ancak ürün LVD kapsamına girmese de güvenlik testleri veya analizlerine tabidir.

Radio, EMC ve Safety testlerinden geçen ürün RED direktifinin temel gereksinimlerini sağlamış olur. Ancak ürün RED direktifi dışındaki direktiflerin de kapsamına girebilir.

RED direktifine tabi ürüne RoHS gibi farklı direktiflere göre de testler uygulanabilir. RoHS direktifine göre uygulanan analiz ve testler kimyasaldır, direktifin belirlediği malzemelerin belirli limitlerin altında olması beklenmektedir.

Kablosuz haberleşme yapan elektronik ürün CE işaretlemesi ile ilgili tüm direktif ve standartlara göre test edildikten sonra Declaration of Conformity (DoC) belgesi ile piyasada pazarlanabilir. Declaration of Conformity belgesinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili Ege Test Center’dan destek alabilirsiniz. Birçok üretici Declaration of Conformity belgelerini web sitelerinde yayımlamaktadır. Örnek olarak cep telefonu üreticilerinden biri olan bir firmanın hazırladığı DoC’lara buradan inceleyebilirsiniz: https://www.apple.com/euro/compliance/

RED direktifine göre test ihtiyacınız olması durumunda test edilecek ürüne ait özellikleri Ege Test Center’a bildirerek uygulanması gereken test standartları ve fiyat teklifi alabilirsiniz: https://www.egetestcenter.com/urun-bilgi-formu/