Yazılar

Akredite RED, EMC testleri

2014/53/EU nolu RED direktifi kapsamında test ve sertifikasyon işlemlerine tabi tutulan radyo ekipmanları (radio equipments) için uygunluk öncesi (pre-compliance), uygunluk (compliance) ve akredite test ve sertifikasyon hizmetlerine ihtiyaç duyuyor musunuz?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde CE işaretlemesi zorunlu bir ürün işaretlemesidir. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan CE işaretlemesi direktiflerinden biri olan RED (2014/53/EU)’e göre test ve sertifikasyon işlemlerini başarıyla tamamlayan ürünler CE işaretli şekilde piyasada pazarlanabilir.

Türkiye’de radyo ekipmanlarının testleriyle ilgili hizmetler veren Ege Test Center’a ulaşarak aşağıdaki listelenen ETSI standartlarından EN 17025’e akredite şekilde test ve sertifikasyon hizmeti alarak ürünlerinizi ihraç etmek ister misiniz?

ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-52
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 893

Online Başvuru sayfamızı ziyaret ederek talebinizi bize iletebilirsiniz. https://www.egetestcenter.com/online-basvuru/