Yazılar

Ege Test Center LVD Testi Cihazları

LVD Testi Nasıl Yapılır?

LVD Testi, Avrupa Birliği ortak pazarında serbest dolaşıma girecek ürünlerin uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayan bir testtir. CE Sertifikası taşıyan makine ve beyaz eşya gibi ürünlere LVD testi yapılması gereklidir. Açılımı, Düşük Voltaj Direktifi (Low Voltage Directive) olan LVD testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım, toprak hattı sürekliliği, yanma özelliği gibi birtakım testleri içinde barındırır. Bu testler, mühendisler tarafından laboratuvar ortamında yapıldığı gibi, testlerden herhangi birinde ya da birkaçında başarısız olan cihazlara yeterlilik belgesi verilmez.

LVD Testi kapsamında ürünlere uygulanan testler şunlardır:

  1. İzolasyon Testi
  2. Yüksek Gerilim Testi
  3. Fiziksel Dayanım Testleri
  4. Yanma Özelliklerine İlişkin Testler
  5. Kaçak Akım Testi
  6. Toprak Hattı Süreklilik Testi
  7. IP Toz ve Su Testi

LVD Testi, alternatif akım için 50 ile 1000 Volt arasında; doğru akım için ise 75 Volt ile 1500 Volt arasında değişen gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli teçhizatlar için yapılır. Bu testin amacı hem insan sağlığını korumak ve kaçak akım, yüksek gerilim ya da yanma gibi riskli durumlara karşı güvenliği sağlamaktadır.

Elektriksel testlerin ürünler üzerinde yapılması önemli olduğu gibi, test sonuçlarının standartlara uygunluğunun raporlanması da oldukça önemlidir. Makinalarda kullanılan elemanların CE işaretlerine sahip olması, makinanın CE sertifikasına sahip olduğu anlamına gelmez. Bir elektrikli aksamın CE belgesi alması için gerekli standartlara ve yönergelere uygunluğunun ispatlanması gereklidir. LVD testi, makinelerin CE işareti alması için gerekli bir test olduğu gibi, testin nitelikli bir şekilde ve belirtilen yönergelere uygun olarak raporlanması şarttır.

LVD testi yapılacak ürünlerin, güncel yönergelere uygun olmasına dikkat edilmelidir. CE sertifikası standartları sık sık güncellendiğinden, yeni üretilen makinaların uygunluğuna dikkat edilmesi son derece önemlidir.

LVD Testi hakkında detaylı bilgi almak ve LVD Testi yaptırmak için marketing@egetestcenter.com adresine mail atabilir ve ya LINK e tıklayarak online başvuru yapabilirsiniz.

Ce Belgesi

İhracat Ürünlerinizin CE Standartlarına Uyumu

Avrupa Birliği’ne ihracatta karşılanması istenen en temel yükümlülüklerden biri olan CE standardizasyonu; asansörden oyuncağa, inşaat malzemelerinden alçak gerilim cihazlarına, tıbbi malzemelerden makine ve basınçlı kaplara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini ilgilendirir. Tüm bu geniş içerikli, farklı kullanım alanında hitap eden ve birbirinden bir hayli farklı niteliklere sahip olan ticari ürünlerin AB bünyesine dâhil edilmesi, ürünün kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesi olan CE standartlarını karşılamasına bağlıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Standardizasyon Komitesi yani kısaca CEN tarafından şartları belirlenen CE işaretleme protokolleri deneyimsiz işletme sahipleri için karmaşık görünebilir. CE belgesi başvurusu sürecinde bu karışıklıkları ortadan kaldıran firmamızsa yasal mevzuatlar doğrultusunda başvuru sürecinin, üretici işletme lehine tamamlanacak şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık ve rehberlik yapar. Deneyimli ve mevzuatların harfiyen uygulanması, CE belgesi başvuru sürecinin asgari sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak uzmanlıktaki ekibimiz sayesinde ticari işletmeler için CE belgesi almak basit bir işe dönüşür. Mühendislik ekibimiz gerekli tüm dokümanlarla ilgili ön çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra sizi bilgilendirir ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ihtiyaç olması durumunda eksikliklerin ne şekilde giderileceği hakkında danışmanlık yapar. Yapılan tüm bilimsel araştırma ve mevzuatlara ilişkin çalışmaların birleştirildiği teknik dosya CEN tarafından onay almış yani uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz tarafından kısa sürede CE belgesi almanızı sağlayacak şekilde başvurunuz yapılır.

Başvuruda bulunan ticari işletmenin yasal statüsüne dair bilgilerin yer aldığı resmi evrakların yanı sıra yetkili veya temsil hakkına sahip kişilerin imza sirkülerinin de eklendiği başvuru dosyasında ayrıca üretici ve başvuruyu yapan firmanın farklı olması durumunda firmalar arasında yapılan anlaşmanın metni de bulunur. Dokümanlarla ilgili kayıtların oluşturulması, sistem dokümanlarının hazırlanması, ürünlerle ilgili istenen deney ve incelemelerin (LVD testi, EMC testi vs.) laboratuvar ortamında yapılması, belgelendirme tetkiklerinin yapılması gibi her konuda sizlere yardımcı oluyor ve sorun yaşamadan CE onayı almanızı sağlıyoruz. CE işaretleme protokolleri ve başvurular hakkında tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterli.