Yazılar

Network Analizör

Network Analizör (Ağ Analizörü), elektriksel bir sistemin ağ parametrelerini ölçen bir cihazdır. Ağ parametreleri genellikle S-parametreleridir. Network Analizör bir sinyal üretir ve bunu bir ağı veya cihazı analiz etmek için kullanır.

Elektronik bir sisteminizin RF performansını en uygun şekilde ölçmeye yarayan cihazlar network analizörlerdir. Başlangıç ve bitiş frekansları arasında, sistemin S11, S21, S12, S22 gibi saçılma parametrelerini (scattering parameters) yani S-parametrelerini, VSWR değerini, yansıma katsayısı hesabını, kazanç ve kayıp ölçümlerini yapmaya yarayan network analizörlerin farklı opsiyonları ve versiyonları bulunmaktadır. Gereksinimlere yönelik network analizör özelliklerinin belirlenmesi cihazın maliyetini belirleyen önemli bir etkendir.

Yüksek frekansta çalışan cihaz ve sistemlerin arttığı günümüzde, RF ile ilgilenen araştırmacı, tasarımcı ve üreticileri yakından ilgilendiren bir ölçüm cihazı olan network analizör kullanımı da diğer tüm RF ölçümler gibi deneyim gerektirmektedir. Bizden network analizör satın alan tüm müşterilerimize ücretsiz teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz.

Hangi Network Analizörü kullanmalısınız?

Piyasada birçok network analizör markası bulunsa da, kalitesi ve ölçüm yeteneği itibariyle öne çıkan birkaç markadan biri olan Anritsu network analizörlerini tercih edebilirsiniz.

Anritsu Vector Network Analyser (VNA)’ler birçok opsiyon desteği ve ihtiyaçlarınıza özel oluşturulacak konfigürasyon ile gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

VectorStar™ ailesi network analizörler, modern bir platformda en yüksek genel performansı sağlayan Anritsu’nun Premium VNA serisidir. MS4640B VectorStar VNA, 70kHz-70GHz arasında tek bir cihazda en geniş frekans aralığını kapsamaktadır.

MS4640B Serisi VNA

Özellikle radar sistemlerinde kullanılan ürünler için pulse ölçümler yapılması gerekmektedir. Duty cycyle, pulse width, dynamic range gibi parametrelerin önemli olduğu pulse ölçümler için uygun opsiyonların network analizörde aktif edilmesi gerekmektedir. Network Analizör ile pulse ölçümlerin detayları ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Network Analizör için ne kadar bütçe ayırmak gerekir?

Network Analizör fiyatları cihazın frekans aralığına, donanımsal ve yazılımsal opsiyonlarına, port sayısına, ölçüm hassasiyetine, masa tipi/portable olup olmamasına, VNA özelliği olup olmamasına, marka ve modeline bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aşağıda birkaç model network analizörün fiyat bilgileri örnek olması açısından paylaşıyoruz:

1) MS46121B (1 portlu, 6GHz’e kadar): 5.000 EUR

2) M5045 (2 portlu, 4.5 GHz’e kadar): 8.000 EUR

3) MS2024B (2 portlu, 4GHz’e kadar): 11.000 EUR

4) MS46122B (2 portlu, 8GHz’e kadar): 13.500 EUR

5) 70GHz’e kadar ölçüm yapabilen 4 portlu Vector Network Analizör (VNA) fiyatları opsiyonları ile birlikte 100.000 EUR’yu geçebilmektedir.

Network Analizör’ler kalibrasyana ihtiyaç duyar mı?

Network Analizörler için iki çeşit kalibrasyon vardır. İlki Network Analizörün tüm fonksiyonlarının referans bir cihaz ile kontrol edilmesi ve kalibrasyonun yapılmasıdır. Bu tür kalibrasyonlar genellikle tarafsız ve üçüncü taraf kalibrasyon hizmeti veren kuruluşlarca veya cihaz üreticisi tarafından yapılır. İkinci çeşit kalibrasyon ise her ölçüm öncesinde network analizör için kullanılan RF kabloların ve diğer aksesuarlarla birlikte test düzeneğinin kalibrasyonudur. Bu tür kalibrasyon son kullanıcı tarafından network analizör üzerindeki yazılım ve harici bir kalibrasyon kiti yardımıyla gerçekleştirir. Böylece kablo ve konektör kayıpları kalibrasyon ölçümüne dahil edileceği için ölçümlerin kesinliği artırılmış olur. Kalibrasyon kitlerinin içeriğinde 50ohm sonlandırıcı, Open sonlandırıcı, Short sonlandırıc, Thru gibi adaptörler bulunur. Kalibrasyon kitleri kullanılan network analizör modeli, kablo ve konektörleri ile uyumlu olmalıdır. Network analizör kalibrasyon kitlerinin fiyatları 900 EUR ile 4.600 EUR arasında değişmektedir.

Network Analizör’leri kaç haftada adresinizde olur?

Bizden Network Analizör satın almanız durumunda 8 hafta içinde Türkiye’deki adresinize ulaştırıyoruz.

PPM Test Sentinel 3

PPM Test Sentinel 3, aşağıdakiler için dünyanın en gelişmiş fiber üzerinden RF (RF over fiber) test ve ölçüm sistemidir:

EMP testi ve EMC uygunluğu (EMP test and EMC conformance)

HIRF uçak uygunluğu (HIRF aircraft clearance)

Simüle edilmiş yıldırım testi (Simulated lightning testing)

Impulse, time domain ve NEMP testi

Düşük ve yüksek seviye swept frekans kuplaj ölçümleri

Sentinel 3, setup süresini azaltmak ve ölçüm kesinliğini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Sentinel 3 hakkındaki videoyu izlemek için:

Sentinel 3 hakkındaki sorularınız veya siparişlerinizi online olarak PPM Test Türkiye yetkili temsilcisi Ege Test Center’a iletebilirsiniz: https://www.egetestcenter.com/online-basvuru/

Radyo Ekipmanları Direktifi (RED, 2014/53/EU)

Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerin aralarında bulunduğu birçok ülkede uygulanan CE işaretlemesi birçok ürün grubunu yakından ilgilendirmektedir. Özellikle elektrikli elektronik ürünlerin CE işaretlemesi için kullanılan direktifler, yönetmelikler ve bunlarla ilgili standartlar teknolojinin de bu alanda ilerlemesiyle daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Elektrikli elektronik ürünlerden kablosuz haberleşme yapma özelliği olanlar için uygulanan CE işaretlemesi direktifi 2014/53/EU nolu Radyo Ekipmanları Direktifi (Radio Equipment Directive)’dir. 2014/53/EU nolu direktif 2016 yılında 1999/5/EC numaralı eski RTTE Direktifi’nin yerini almıştır.

RED (2014/53/EU) kapsamındaki elektrikli ya da elektronik cihazlara örnek vermemiz gerekirse: cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi ya da BLE özellikli cihazlar, kablosuz veri transferi yapan cihazlar, sadece receiver özelliği olan cihazlar. Radyo Ekipmanları Direktifi ya da diğer bir deyişle Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne göre uygulanacak testler üç ana başlıkta toplanmaktadır:

  1. Safety (Güvenlik): Ürünün teknik özelliklerine uygun direktif ve harmonize standartlar belirlenerek safety testleri uygulanır ve raporlanır. IEC, ISO veya EN ile başlayan test standartlarının belirlenmesi sırasında teste tabi tutulacak ürünün teknik özellikleri ve kullanım alanı göz önünde bulundurulur. Elektriksel güvenlik, yazılım güvenliği, fonksiyonel güvenlik, risk analizi ve diğer güvenlik testleri gibi alt başlıklar uygulanmaktadır.
  2. EMC: Elektromanyetik Uyumluluk (EMU ya da EMC) testleri kablosuz haberleşme yapan radyo ekipmanları için önemli test başlıklarından birisidir. Test edilecek ürün tüm fonksiyonlarıyla çalışırken IEC, CISPR, ETSI veya EN test standartlarına göre ürün özellikleriyle ve kullanım alanıyla uygun EMC testleri uygulanır ve raporlanır.
  3. Radio: Radio ya da radyo spektrum testleri RED kapsamında uygulanan test başlıklarındandır. Test edilecek ürünün haberleşme frekansı baz alınarak RF spektrum testleri (frekans, güç gibi) uygulanır. Ürün birden fazla frekansta çalışabiliyorsa izin verilen frekans bandında olup olmadığı hem frekans olarak hem de güç seviyeleri olarak test edilir. Tx, Rx ve Tx&Rx çalışma modlarında çoğunluklu ETSI EN ile başlayan test standartlarına göre test edilir ve raporlanır.

Yukarıda sıralanan üç test başlığından (Safety, EMC ve Radio) başarıyla geçen kablosuz haberleşme yapan radyo ekipmanı RED (2014/53/EU) kapsamındaki teknik gereksinimleri yerine getirmiş olur. Ancak tüm CE işaretlemesi direktiflerinde olduğu gibi test raporları CE işaretlemesi için yeterli değildir. Ürüne ait Teknik Dosya (Technical File)’nın da hazırlanması gerekmektedir. Ürünü pazarlayacak kuruluş Teknik Dosya ile uyumlu şekilde hazırlayacağı ve imzalayacağı Declaration of Conformity (Uygunluk Beyanı) adı verilen bir belge ile ürünü piyasaya arz eder. Örnek Declaration of Conformity belgesi için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.apple.com/euro/compliance/pdf/A1534.pdf

RED direktifi kapsamında uygunsuz bulunan ürünler direktif gereği piyasadan toplatılabilir, ürünü pazarlayan üretici veya ithalatçıya gerekli cezaları verebilir, basın yoluyla duyurabilir. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile ilgili denetim yetkisi Türkiye’de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ndadır.

Teknolojinin gelişmesiyle Radio Equipments Directive (RED)’in önemi gittikçe artmaktadır. RED’e uygun olarak üretilen ürünler CE işaretlemesinin geçerli olduğu tüm ülkelerde kolaylıkla pazarlanabilir. Çünkü uygulanan test standartları ve testler Avrupa Komisyonu ve ETSI tarafından yayımlanmaktadır. CE işaretlemesi bir taraftan ürün güvenliğini sağlarken diğer taraftan serbest ticareti kolaylaştırmaktadır. İhracat yapmak isteyen tasarımcı ve üreticilerin RED’e uygun ürünler üretmelidir.

Radyo Ekipmanları Yönetmeliği ile ilgili test ve sertifikasyon ihtiyaçlarınız olması durumunda Ege Test Center ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.egetestcenter.com/online-basvuru/

Tempest Korumalı Oda

Global EMC ile birlikte kurulumunu ve tasarımını yaptığımız RF / EMI Tempest odası, binanıza uyacak şekilde her boyutta veya şekilde üretilip tasarlanabilen bir güvenlik odasıdır. Oda, iletişimin güvenli olduğu ve odanın dışındaki elektromanyetik sinyallerin zayıflatıldığı bir çalışma ortamı yaratır. Bu sayede odanızdaki tüm cihazların sızdırmazlığını en üst düzeye çıkarmış olursunuz.

Korumalı oda, Tempest uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve tempest odasının tipik frekans aralığı 10 kHz – 18 GHz’dir, ancak gerekirse 1 kHz – 86 GHz arasında genişletilebilir.

Duvarlara koyulan koruma, tüm duvarların, tavanın ve yer döşemelerinin bir muhafazasıdır. Bu korumalı muhafaza, mükemmel performans sağlar. Bunlar, birbirine cıvatalı flanşlar ile oturtulup her panelin kenarlarında katlanabilir hale gelir. Yüksek performanslı bir elektromanyetik sızdırmazlık oluşturmak için her flanş arasına çift tel ile örgü conta yerleştirilir ve kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için özel filtreler kurulur.

Uygulama Alanları

  • Nato Standardı,
  • Devlet Kurumları,
  • Askeri Uygulamalar,
  • Gizli veri merkezleri / Sunucu odaları,
  • Telefon ve diğer iletişim cihazı sorgulamaları için testler.

Kurulacak odalar TEMPEST, EN50147-1 ve SDIP-27 NATO Standartlarını karşılamaktadır.

Ege Test Center olarak Global EMC ile birlikte Tempest odası kurulumu ve tasarımı için marketing@egetestcenter.com adresine mail atabilirsiniz.