CE Belgesi  bir belge olmayıp aslında bir işaretlemedir ,  yanlış bilgi kaynaklanmasından ve yönledirmeden dolayı ülkemizde CE İşaretlemesi daha çok alınması gereken bir belge olarak algılara yerleşmiştir.

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi bir ürünün sahip olması gereken temel asgari güvenlik seviyesini gösteren bir işaretlemedir. Yani bir kalite göstergesi değil, yasal bir zorunluluktur.

CE Belgesi nerelerde geçerlidir?

CE Belgesi, Avrupa ve ülkemizde geçerli olup, iç ve Avrupa pazarında ürünün satılması ve rahatça dolaşması için zorunlu bir gerekliliktir. Başka bir deyişle ürün pasaportudur.

CE Belgesi hangi ürünler için gereklidir?

CE Belgesi alınması gereken ürünler yönetmeliklerle belirlenmiştir. İlgili yönetmelikleri için bakınız.

 

CE Belgesi Nasıl Alınır?

1. Aşama Araştırma ve Tespit

 • Öncelikle ürünün teknik özellikleri ve kullanım amacı belirlenerek ürün tanımlanması yapılır.
 • Ürünün CE Kapsamında girdiği direktif/direktifler belirlenir.
 • Ürün direktifi/direktifleri belirlendikten sonra direktif kapsamındaki özel standartlar tespit edilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. Bazı riskli ürün gruplarında onaylanmış kuruluş zorunluluğu vardır.
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur)
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi; (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama Test ve Kontrol Süreci

 • Ürünün direktif/direktifler kapsamında belirlenen standartlara göre test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılarak gerekli raporların alınması.
 • Gerekli durumlarda(riskli ürün gruplarında) Onaylı Kuruluş kuruluşundan sertifika ve test raporu alınması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

3. Aşama CE İşaretinin Yerleştirilmesi ve Teknik Dosyanın Saklanması

 • CE İşareti ilgili direktife göre ürüne yerleştirilir.
 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

4. Aşama Ürünün Piyasaya Sürülmesi

 • Yukarıdaki süreçlerin sonunda ürün CE İşareti taşımaya hak kazanarak, ülkemizde ve AB pazarında rahatça serbest dolaşım hakkı kazanır.