Günümüz dünyası sürekli teknolojik gelişmelere tanık olmakta ve gelişen teknoloji beraberinde bir takım uyum sorunlarınıda beraberinde getirmektedir. Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen teknoloji telefondan, bilgisayara ,ekmek kızartma makinesinden televizyona, cnc makinesinden, elektrikli motorlara kadar günlük ve iş hayatımızın içindedir.

Tüm bu etrafımızdaki cihaz ve sistemlerin çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması asgari güvenlik seviyesi bakımından gerekli bir zorunluktur. Sistem ve cihazların gerekli elektromanyetik uyumluluk koşullarını sağlamasına yönelik yapılan testlere (Elektromanyetik Uyumluluk Testi) EMC Testi denir.

Günlük hayatta EMC Testinin önemine örnekler vermek gerekirse, aynı prize takılı televizyon ve farklı elektronik cihazın birbirini etkileyerek televizyon ekranında dalgalanma yapması,cep telefonlarının araç ABS sistemlerini etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler listelenebilir.

Tüm bu olumsuzluklar ürünlerin hatalı çalışmasına yol açacağı gibi ciddi iş kazalarına da sebebiyet verebilmektedir.Bu bakımdan Elektromanyetik Uyumluluk ciddi önem taşımaktadır.

Zorunlu olarak Elektrik aksamlı veya elektronik ürün, makinenin pazarlanabilmesi için CE Belgesi/İşaretlemesi uygun şekilde yapılmalıdır. 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında oluşan zorunlu standartlara göre uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk ilgili standartlara göre test ve raporlama ile sağlanmalıdır.

Elektromanyetik Uyumluluk EMC Test Laboratuvarımız da ilgili standartlara göre EMC Test hizmetinden yararlanbilirsiniz.

EMC Standartları:

ASKERİ Deneyler

· (MIL STD461E) Askeri Cihazlar; Elektrik / Elektronik ve Elektromekanik Cihaz ve Alt Sistemler
· CE101 (30Hz – 10kHz),
. CE102 (10kHz – 10MHz)
· CS114 (10KHz – 400MHz)
· CS115 (30ns Darbe Genişliği),
. CS116 (10kHz – 100MHz Sönümlü Sinüs)
· RE101 (30Hz – 10kHz),
. RE102 (10kHz – 18GHz)
· RS101 (30Hz – 100kHz),
. RS103 (80MHz – 18GHz, 20V/m)
· (MIL STD 220B) Elektrik Filtreleri (Filtre Performans Deneyi)
· (IEEE STD 299) Ekranlı Test Ortamları (Elektromanyetik Ekranlama Etkinliği Ölçümü)

SİVİL Deneyler

· (TS EN 61000 – 4 – 2) Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 3) Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (20MHz – 3GHz, 30V/m)
· (TS EN 61000 – 4 – 4 ) Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 5) Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 6) RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 8) Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 9) Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
· (TS EN 61000 – 4 – 11) Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık Deneyi
. (TS EN 61000 – 4 – 16) 0Hz – 150 kHz Frekans Aralığında İletilen Ortak Mod Bozulmalar
· (TS EN 61000 – 3 – 2) Akım Harmonikleri Yayınımı
· (TS EN 61000 – 3 – 3) Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri
· (TS EN 55011), (TS EN 55025), (TS EN 55022) Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
· (TS 4008 EN 55014-1), (TS EN 55014 – 2) Ev Aletleri, Elektrikli Aletler ve Benzeri Aparatlar
· (TS EN 61000 – 6 – 1), (TS EN 61000 – 6 – 3) Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları
· (TS EN 61000 – 6 – 2), (TS EN 61000 – 6 – 4) Sanayi Ortamı Cihazları
· (TS EN 60601 – 1 – 2) Elektrikli Tıbbi Cihazlar
· (TS EN 61326 – 1) Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar
· (TS EN 61204 – 3) Düşük Gerilim Güç Kaynakları (D.A Çıkışlı)
. (TS EN 301 489-1 ) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları – Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri
· (TS EN 12015), (TS EN 12016) Asansörler, Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Kontrol Düzenekleri
. TS EN 60974 – 10), Ark Kaynağı Cihazları
· (TS EN 62040 – 1), (TS EN 62040 – 2) Kesintisiz Güç Sistemleri (KGS)
. (TS EN 62310-2) Statik Aktarma Sistemleri – Bölüm 2: Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
· (TS EN 50293) Yol Trafik İşaret Sistemleri
· (TS 7425 EN 60730-1) Otomatik Kontrol Düzenleri
· (TS EN 50130 – 4), Elektromanyetik Uyumluluk – Yangın, Hırsız ve Genel Amaçlı Alarm Sistemleri için Bağışıklık Deneyleri
· (TS EN 50270) Yanıcı ve Toksik Gazları Algılayan Cihazlar
· (TS EN 61547) Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar
· (IEC 60533) Gemilerdeki Elektrikli ve Elektronik Kurulumlar
. (TS EN 50121-3-2) Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Tren – Avadanlık
. (TS EN 60255-26) Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Elektromanyetik Uyumluluk Kuralları
· (OIML R 117 – 1) Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemleri
· (ISO 7637 – 2, ISO 7637 – 3) Otomotivlerde Kullanılan Elektrikli, Elektronik Cihazlar