Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların CE İşaretlemesi kapsamında 2014/35/AB Alçak Gerilim-LVD Yönetmeliği ve 2014/35/AB Elektromanyetik Uyumluluk-EMC Yönetmeliği altında test ve raporlaması yapılması zorunlu bir gerekliliktir.
Ev Tipi Cihazlar(EN 60335 Standart Serisi)

Ürünlere LVD Yönetmeliği kapsamında EN 60335-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar Standardı baz alınarak EN 60335-2-XXX serisi uygulanmalıdır. Bu standard ; tek fazda 250 V’u diğerlerinde 480 V’u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev tipi ve benzeri amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsar. Ev tipi kullanım için amaçlanmayan, ancak toplum için tehlike kaynağı olabilen, örnek olarak, rastgele kişiler tarafından mağaza, dükkan ve atölyelerde, küçük sanayi iş yerlerinde ve kırsal alandaki çiftliklerde kullanılması istenen cihazlar bu standardın kapsamı içindedir.

Aynı zamanda Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar EMC Yönetmeliği kapsamında EN 55014-1 Ev ve
benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1:
Yayılım Standardına göre ve EN 55014-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları Standardına göre test ve raporlamasının yapılması gerekmektedir.