EGE TEST CENTER , özellikle makina üreticilerimizin ulaşmakta ve yaptırmakta zorluk çektiği zorunlu olan EMC TESTLERİ ni ülkemizde birkaç kuruluştan biridir.
Firma olarak makinalarınıza CE İşaretlemesi için gerekli olan direktifler kapsamında tam uyumluluk sağlıyor, eksik bir nokta bırakmıyoruz.

Makinalarınız için;
*2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ve 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

  • EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar
  • EN 12100:10 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • Yada Makine özelliğine göre B veya C Tipi Standarda göre İnceleme
  • 2006/42/AT EK I Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri incelemesi

*2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Kapsamında

  • EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
  • EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
  • EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) – Bölüm 6-2: Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için bağışıklık
  • EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlarEndüstriyel ortamlar için yayınım standardı

*Teknik Dosya Hazırlanması

*AT Uygunluk Beyanı Hazırlanması

Tüm bu test ,kontrol ve raporlamalar uzman mühendis kadromusuyla üreticilerimiz için EGE TEST CENTER tarafından yapılacaktır. Geniş test imkanımızla makinalarınız için tam uyumluluk sağlıyor, belgelendirmede eksik bir nokta bırakmıyoruz.
Makina üreticilerimiz için testlerimizi üretici tesislerinde yapabilmekteyiz.