Tekstil Makineleri ,Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre C Tipi Standart olan TS EN ISO 11111-1  Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 1: Genel kuralları Standardı baz alınarak, Bu standardın TS EN ISO 11111-X serisine göre Risk Analizlerinin ve Testlerinin yapılması gerekmektedir. C tipi standarda giren ürün ailesi için A Tipi(Örneğin EN ISO 12100:2010) tek başına yeterli değildir, söz konusu durum uygunsuzluk sebebidir.

TS EN ISO 11111-1 Standardı , tekstil makinalarında sıkça meydana gelen ortak tehlikelere karşı alınması gerekli güvenlik kuralları ile EN ISO 11111-2 ila EN ISO 11111-7’de yer alan belirli makina donanımlarına ilişkin tehlikeleri kapsar.

TS EN 11111 Standard serisi şu şekildedir;

TS EN ISO 11111-2 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 2: Eğirmeye hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 11111-3 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları

TS EN ISO 11111-4 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 4: İplik işleme, iplik ve halat imal makinaları

TS EN ISO 11111-5 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – bölüm 5: Dokuma ve örmeye hazırlık makinaları

TS EN ISO 11111-6 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 6: Kumaş imal makinaları

TS EN ISO 11111-7 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 7: Boyama ve son işlem makinaları

Tekstil Makinelerinizin CE Belgesi/İşaretlemesi ihtiyaçlarınız  için lütfen bizimle iletişime geçiniz.