Bilgi Teknolojisi Cihazları CE İşaretlemesi kapsamında 2006/95/AT Alçak Gerilim-LVD Yönetmeliği ,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk-EMC Yönetmeliği veya R&TTE Yönetmeliği altında test ve raporlaması yapılması zorunlu bir gerekliliktir.

Ürünlere LVD Yönetmeliği kapsamında EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar Standardına göre ve EMC Yönetmeliği kapsamında başlıca EN 55024 Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – ölçme metotları ve sınırları Standardına göre ve EN 55022 ilgi teknolojisi cihazları – Radyo bozulma özellikleri – Ölçme metotları ve sınırlar Standardına göre test ve rapolaması yapılması gerekmektedir. Ayıca Bluetooth,RF modülü olan sistemler R&TTE Yönetmeliği kapsamınada girmektedir. Detaylı bilgi için marketing@egetestcenter.com.