Yeni EMC Yönetmeliği – 2014/30/EU(2014/30/AB)

Elektrikli ürünlerin CE işaretlemesi için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri bir zorunluluktur. Bu zorunluluk hala güncelliğini koruyan 2004/108/EC no’lu EMC Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Ancak ilgili EMC Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler
yapılarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 2014/30/EU nolu yeni EMC Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Yeni yayımlanan EMC Yönetmeliği, 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir.
Yeni EMC Yönetmeliği’ne, Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nin yayınlarının olduğu şu siteden ulaşabilirsiniz
http://eur-lex.europa.eu/

İlgili yönetmelik, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa Ekonomik Komisyonu üye ülkelerinde uygulanması zorunludur. Bu zorunluluk, ülkemizde Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanmakta ve yönetmelik Sanayi Bakanlığı’nca Türkçe’ye çevrilerek Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
Yeni EMC Yönetmeliği’ne göre ürün öncelikle ilgili uyumlaştırılmış (harmonize) standartlarına göre yayılım ve bağışıklılık testlerine tabi tutulur. Sonrasında varsa diğer yönetmeliklere (örneğin LVD Yönetmeliği’ne)
göre de uygunluğu sağlanarak teknik dosya hazırlanır. Son olarak da Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE işaretlemesi
yönetmelikte belirtildiği ölçülerde ve şekilde ürün üzerine yerleştirilmelidir.

Teknik dosyanın içeriğinde aşağıdakiler mutlaka olmalıdır:

 • Ürünün genel bir tanımı ve açıklaması
 • Ürünün teknik özelliklerini gösteren çizimler
 • Ürüne ait teknik çizimlerin ve ürünün çalıştırılması için gerekli açıklamalar
 • Uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) test standartlarının listesi
 • Test raporları

Üretici, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.
Ürünle ilgili yönetmeliğe aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda üretici bu konuda uyarılarak
para cezası ile cezalandırılabilir, ürünleri piyasadan toplatılarak satışı yasaklanabilir ya da Bakanlıkça
gerekli görülen diğer yaptırımlar uygulanabilir. Yeni EMC Yönetmeliğ’nde olası uygunsuzluklar aşağıda listelenmiştir:

 • CE işaretinin yönetmelikte tariflendiği şekildeki gibi kullanılmaması,
 • CE işaretinin olmaması,
 • Uygunluk Beyanı’nın olmaması,
 • Uygunluk Beyanı’nın eksik ya da hatalı hazırlanması,
 • Teknik Dosya’nın eksik olması ya da hiç hazırlanmamış olması,
 • Ürün, paketi ya da ürüne ait bir doküman üzerinde üretici açık adresinin olmaması ya da eksik olması.

Üreticilerimize bu tür uygunsuzluklardan kaçınmalarını, bunun için de yukarıda belirtilen gerekliliklerin tam olarak yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece, ürününüzün Yeni EMC Yönetmeliği’ni uygunluğunu
sağlamış olacak ve CE işaretlemesinin gereklerini yerine getirmiş olacaksınız. Ürününüze özel uygulanması gereken
EMC test standartları ya da 2014/30/EU no’lu Yeni EMC Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz: