Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan 2014/53/EU nolu Radio Equipment Directive, Türkiye’de 2014/53/AB nolu Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. Uzun süredir beklenen yönetmelik, 1999/5/EC ve 1999/5/AT nolu direktifin yerini alarak 5 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Radio Equipment Directive (2014/53/EU) Türkiye’ye uyarlanmıştır. Türkiye’de kullanılacak, yönetmelik kapsamındaki tüm kablosuz haberleşme cihazlarının, yönetmeliğe uygun olarak test edilmesi ve uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Hem Türkiye’deki kablosuz haberleşme cihazları üreticilerini hem de yurt dışından bu tür cihazları ithal eden firmaları ilgilendiren 2014/53/AB nolu Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aşağıdan ulaşabilirsiniz: