EGE TEST CENTER 03 Mart 2016 tarihinde kurulmuştur. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB)’nde faaliyetlerine başlayan EGE TEST CENTER, Elektriksel Güvenlik (LVD) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test Laboratuvar altyapısı ile, yeni ürün tasarlayan veya ürünlerini geliştirmek isteyen firmaların test ve belgelendirme gereksinimleri ile tasarım doğrulama süreçlerindeki test veya Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Başta CE işaretlemesi olmak üzere tüm ürün belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan test, laboratuvar, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunan EGE TEST CENTER, üreticilere ürünlerinin teknik mevzuatlara uygun olmasını sağlamaktadır. Bu sayede, ihracat yapmak isteyen üreticilerimizi de gerekli teknik işlemler konusunda bilgilendirmektedir.

Ürün belgelendirmenin amacı, bir ürünün ulusal ya da uluslararası normlara göre uygunluğunun beyanıdır. Bu beyan gerekli testlerin tarafsız kurum ya da firmalarla yapılması durumunda daha kabul edilebilir olmaktadır. EGE TEST CENTER bir ürünün piyasada dolaşımı öncesi sahip olması gereken onaylar konusunda yapılacak işlemlerden muayene ve test işlemlerini gerçekleştirmektedir. Söz konusu belgelendirme CE işaretlemesine yönelik olduğunda özellikle LVD ve EMC yönetmeliklerine göre testleri uygulamaktadır, ilgili standartlara uygun şekilde test raporları hazırlayarak üreticinin yasal zorunluluk ihtiyacını karşılamaktadır.

EGE TEST CENTER, CE işaretlemesi dışındaki onaylarda (Otomotiv sektöründeki ürünlere yönelik E-işaretlemesi ya da ECE R10 testleri, Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek ürünlere yönelik CSA/UL işaretlemesi ve diğer ülkelerdeki teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik) da üreticilere muayene ve test imkanı sunmaktadır.

EGE TEST CENTER, aynı zamanda, yürütmekte olduğu Ar&Ge projeleri ile de EMC testlerinde kullanılacak ekipman tasarımları yapmaktadır. Başta üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sanayiciler ile olmak üzere, bu projelerden faydalanabilecek tüm paydaşlarla işbirliğine açıktır.