EMC Nedir?

EMC testi hakkında detaylı bilgi vermeden önce EMC’nin ne olduğunu kısaca anlatalım. EMC, Electro Magnetic Compatibility kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye Elektro Manyetik Uyumluluk (EMU) olarak çevrilen bir kısaltmadır. EMC’yi farklı şekillerde ve teknik açıklamalarla tanımlayabiliriz. EMC’yi kısaca ”elektromanyetik etkileşime girebilen ekipmanların birbirleriyle, bulundukları ortam ve doğa ile uyumlu olması” olarak ifade edebiliriz. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, her ürün EMC kapsamında değildir. 2014/30/AB nolu Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği‘ne göre EMC Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneğidir. Bir ürünün EMC gerekliliği, o ürünün elektromanyetik açıdan etkileşime girip girmemesine bağlıdır. Bu etkileşim iki farklı şekilde olabilir: ilgili ürünün dışarıya yaydığı elektromanyetik sinyaller (emission), dışarıdan aldığı elektromanyetik sinyaller (immunity). Bu etkileşimin derecesi ilgili direktif ve yasal düzenlemelerde tanımlanmıştır. Örneğin elektronik bir devre içeren bir cihaz EMC kapsamındadır, ancak pasif elektrik malzemeleri veya salt mekanik ürünler EMC kapsamında değildir. 

EMC Testi – EMC Test Laboratuvarı

Bir ürünün elektromanyetik olarak uyumlu olup olmadığı, ilgili ürün için belirlenen test standardına göre uygulanan testler sonrasında belirlenir. Bu testleri EMC testi ya da EMC testleri olarak isimlendiriyoruz. EMC testleri farklı elektromanyetik testlerden oluşmaktadır.

CE Belgesi için gerekli olan Elektromanyetik Uyumluluk (EMU ya da EMC) Testleri elektrikle çalışan her türlü ekipmana, makinaya, aksama veya cihaza uygulanmalıdır. İster 220V AC ile çalışsın ister DC ile (pil ya da adaptör ile) çalışsın bir elektrikli ürün çevresini elektromanyetik olarak etkileyebiliyorsa ya da çevresinden elektromanyetik olarak etkilenebiliyorsa bu ürüne EMC testleri uygulanmalıdır. Bir ürüne EMC testlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ya da hangi testlerin uygulanacağına ürünün teknik özellikleri ile uygulanacak yönetmelik ve test standardı göz önünde bulundurularak karar verilir.

EMC Testlerini ilgilendiren çeşitli yönetmelik ve standartlar bulunmaktadır: 2014/30/AB nolu EMC Yönetmeliği, 2014/53/AB nolu Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği, 93/42/AT nolu Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, MIL-STD-461 Askeri EMC testleri, UN ECE R10 nolu Otomotiv Regülasyonu. Bu yönetmeliklerin uluslararası karşılıkları 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2006/42/EC, 93/42/EEC ve UN ECE R10’dur. Bunlardan en çok bilineni ve birçok elektrikli ürünün kapsamında olduğu yönetmelik EMC Yönetmeliği’dir.

EMC Testleri ürün standardı belirlendikten sonra uygulanır, EMC testleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Radiated Emission (EMC antenleri aracılığı ile test edilen üründeki elektromanyetik sinyallerin limitlerin altında olup olmadığı test edilir)
 • Conducted Emission (Test edilen ürünün kabloları aracılığı ile yaptığı elektromanyetik yayılımın limitlerin altında olup olmadığı test edilir)
 • Electrostatic Discharge – ESD (IEC/EN 61000-4-2) (Test edilen ürüne ESD tabancası aracılığıyla standartta belirlenen ESD sinyali uygulanır)
 • Radiated Immunity (IEC/EN 61000-4-3) (Test edilen ürüne standartta belirlenen seviyelerde elektrik alan uygulanır ve ürünün bu elektrik alana karşı bağışıklık seviyesi tespit edilir)
 • Electrical Fast Transient/Burst (IEC/EN 61000-4-4) (EFT/Burst sinyali test edilen ürüne uygulanır ve performans seviyesi belirlenir)
 • Surge (IEC/EN 61000-4-5) (Surge sinyali test edilen ürüne uygulanır ve performans seviyesi belirlenir)
 • Conducted Immunity (IEC/EN 61000-4-6) (Bozucu RF sinyal, test edilen ürünün giriş veya çıkış portlarına uygun CDN’ler aracılığıyla uygulanır, bozucu sinyale karşı bağışıklık seviyesi tespit edilir)
 • Voltage dips, short interruptions and voltage variations (IEC/EN 61000-4-11)
 • Harmonic Current Emissions (IEC/EN 61000-3-2) (50Hz ve harmonikleri ölçülür, limitin altında olup olmadığı test edilir)
 • Voltage Changes, Voltage Fluctuations and Flicker (EN 61000-3-3)

Testups Türkiye, üreticilerimiz için EMC testlerini üretici tesislerinde de yapılabilmektedir. Testups Türkiye olarak EMC Direktifi, Makine Direktifi veya diğer direktiflerin kapsamındaki ürünlerinizin EMC testi ve raporlamasını gerçekleştiriyoruz.

Aşağıda makinalar, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar ve bilgi teknolojisi cihazları için uygulanması gereken ürüne özel EMC standartları listelenmiştir. CE belgesi ve uluslararası onay çalışmalarında ürününüze uygun olanlar seçilip gerekli EMC testleri uygulanarak standardın belirttiği şekilde raporlanmaktadır.

EMC Test Standartları

EMC testleriyle ilgili birçok uluslararası, bölgesel ve ulusal standart bulunmaktadır. Uluslararası standart kuruluşları (IEC, ISO), bölgesel standart kuruluşları (CEN, CENELEC) ve ulusal standart kuruluşları (Türkiye için TSE, İngiltere için BSI…) tarafından hazırlanan test standartlarına göre uygulanan EMC test standartlarından birkaçını aşağıda görebilirsiniz. Ürünlerinize özel uygulanması gereken EMC test standartlarını ücretsiz öğrenmek için Online Başvuru Formumuz aracılığı ile bizlere sorabilirsiniz.

 • EN 61000-6-1 : Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
 • EN 61000-6-3 : Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
 • EN 61000-6-2 : Elektromanyetik uyumluluk (emu) – Bölüm 6-2: Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için bağışıklık
 • EN 61000-6-4 : Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlarEndüstriyel ortamlar için yayınım standardı
 • EN 55014-1 : Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım
 • EN 55014-2 : Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları- Ürün aile standardı
 • EN 55032 : Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları
 • EN 55024 : Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – ölçme metotları ve sınırları
 • EN 55035 : Multimedya Ekipmanının Elektromanyetik Uyumluluğu Bağışıklık gereksinimleri
 • EN 301 489-1 :Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı Bölüm 1: Ortak teknik kurallar
 • EN 301 489-3 : Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı Bölüm 3: 9 kHz – 246 GHz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (SRD) için özel şartlar
 • EN 301 489-7 : Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (GSM ve DCS) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları
 • EN 301 489-17 : Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı Bölüm 17: Geniş bandlı transmisyon sistemleri için özel şartlar
 • FCC Part 15B
 • FCC Part 15C

FCC

EMC testleri ile birikte bazı ürünlere güvenlik testleri de uygulanmalıdır, bu güvenlik testlerinden biri de LVD Testidir.

Kablosuz Haberleşme Yapan Cihazlarda EMC testleri Nasıl Uygulanır?

Günümüz teknolojisinin getirdiği birçok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlilerinden biri kablosuz haberleşme teknolojileri ile ilgili ürünlerdir. Kablosuz haberleşme yapan cihazlarda EMC testleri Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı FCC tarafından belirlenen direktif ve standartlara göre yapılır. EMC testlerine ek olarak ürünlerinize radio/RF testleri uygulanması gerekmesi durumunda, bu testler için de bizden hizmet alabilirsiniz. Uluslararası partner laboratuvarlarımız ile radio/RF test hizmeti verdiğimiz standartlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

ANSI C63.10
ANSI C 63.26
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 893
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 300 086-2
ETSI EN 300 135-2
ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-2
ETSI EN 300 225
ETSI EN 300 296-2
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 422-1
ETSI EN 300 422-2
ETSI EN 300 440-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 301 783-2
ETSI EN 301 893
ETSI EN 302 326-2
ETSI EN 303 413
CFR 47, FCC Part 15, Subpart C
CFR 47, FCC Part 15, Subpart E
RSS-GEN, Issue 5
RSS-102 (RF Exposure Evaluation), Issue 5
RSS-119, Issue 12
RSS-210, Issue 9
RSS-247 (without DFS), Issue 2
IMDA TS SRD

İlgili standarda göre yapılacak radio/RF testlerinden bazıları:

 • Transmitter tests
 • Output Power
 • Adjacent Channel Leakage Power Ratio
 • Power Spectral Density
 • Spectrum Emission Mask
 • Occupied Channel Bandwidth
 • Frequency Stability
 • Frequency Error
 • Radiated Band Edge
 • Duty Cycle
 • Modulation Bandwidth
 • Transmitter unwanted emissions in the out-of-band or spurious Domain
 • Transmission time, rate and duty cycle
 • Receiver tests
 • Sensitivity
 • Adjacent Channel / Frequency Band Selectivity
 • Receiver Spurious Emissions
 • Receiver Intermodulation
 • Blocking

 EMC Testi Neden Önemlidir?

Her elektronik cihaz, elektromanyetik alanlara karşı savunmasız olma ve yayma potansiyeline sahiptir. Küresel nüfusun yaşamındaki aşırı sayıda artan  elektronik cihazlar, elektromanyetik bir karmaşaya birbirlerini engelleme ihtimaline sebep olur. Bu sebepten dolayı Elektromanyetik Uyumluluk hayati bir önem taşır.

EMC hayatımızın vazgeçilmez parçası olan yaygın ürünleri (bilgisayarlar, televizyon birimleri, çamaşır makineleri ve diğerleri) yakından ilgilendirir. Bu cihazların birbirleriyle ve doğa ile uyumlu çalışmaları gerekmektedir. EMC ile etkileşim halinde olan sektörleri kısaca aşağıdaki gibi belirtebiliriz: 

 • Uçak
 • Gemi
 • Büyük sanayi tesisatları
 • Aydınlatma
 • Makine
 • Otomotiv
 • Aydınlatma
 • Bilgi Teknolojisi 
 • Kablosuz Haberleşme
 • Demiryolu
 • Medikal 

1967 yılında Amerikan Donanması’nda yaşanan kazada 137 kişinin  ölmesi, EMC veya EMI problemlerine o tarihten itibaren önem verilmesi gerektiğini göstermiştir.

EMC, EMI testleri ile ürünlerin harmonize standartlara uygun şekilde uyumlu çalışıp çalışmadığı test edilerek gerekli önlemler alınır. Testlerden geçen ürün için standartlara uygun şekilde hazırlanan test raporları ile birlikte ürün pazara sunulabilir. Testlerden geçemeyen ürünler için ürün geliştirme ve Ar&Ge çalışmaları yapılarak ürünün testten geçmesi sağlanır.

Elektromanyetik Uyumluluk Testi Nedir?

Elektromanyetik Uyumluluk Testi’ sıklıkla ‘EMC testi’ olarak kısaltılır. EMC testi, farklı ekipmanların aynı elektromanyetik  ortamda uyumlu çalışmalarını sağlamak için yapılır. EMC uygunluk testi iki ana bölümden oluşur. Öncelikle ‘Emisyonlar’ ve ikincisi ‘Bağışıklık veya duyarlılık’. Örneğin Amerikada sadece emisyon zorunlu iken Avrupa ve Türkiyede hem emisyon hem bağışıklılık testleri zorunludur.

EMC Testi yönetmeliğin kapsamına giren birçok ürün grubu için zorunludur. Tasarım aşamasından itibaren EMC ile ilgili destek almak ve planlı bir şekilde ürünü geliştirmek hem EMC Testlerinde başarılı olmanızı sağlar hemde ürün güvenliği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Tüm elektronik cihazlar  elektromanyetik ortamda fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir ve bu özelliğin belirlenmesi ve kanıtlanması için de EMI/EMC testlerine tabi tutulmalıdır.

EMC Testleri

EMC Testleri-Sektörler

Kaç farklı EMC testi vardır? başlıklı aşağıdaki kısa videomuzu izleyebilirsiniz:

EMC Testi Nasıl Yapılır?

Elektromanyetik Uyumluluk testleri standartlar tarafından belirtilen laboratuvar ortamında ve cihazlarla yapılır. EMC testleri, yayılım (emission) ve bağışıklık (immunity) adı altında iki ana gruba ayrılır. Her bir EMC testi için özel ekipman ve laboratuvar altyapısı kullanılır.

1) Yayılım (emission) testlerinde cihazların çevresine havadan veya kablodan yaydığı elektromanyetik yayılım ölçülür. Örnek testler:

a. Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi Deneyi (Conducted Emission): Conducted Emission testinde LISN, RF Kablo ve EMI Receiver kullanılır. Test edilen ürünün şebeke hattına yaydığı istenmeyen sinyaller ölçülerek limitin altında kalıp kalmadığı test edilir. Bilgi teknolojisi bir cihaz için bu test 150kHz’den başlayan ölçüm frekansı 30MHz’e kadar çıkmaktadır. Ürüne uygulanacak standarda göre ölçüm frekansı değişiklik gösterebilir. CISPR 32, CISPR 14-1, CISPR 15, CISPR 25, ECE R10, MIL-STD-461 standartları conducted emission testlerini içeren standartlardan birkaçıdır.

b. Işıma yolu ile emisyon deneyi (Radiated Emission): Bu test sırasında test edilecek ürün dış ortamdan izole bir test odasında (anechoic chamber) çalıştırılır. Uygun EMC antenleri, RF kablolar ve EMI Receiver aracılığı ile ürünün ortama yaydığı elektromanyetik enerjinin seviyesi ölçülür. Elektrik alan birimi (dBuV/m) ile ifade edilen ölçüm değerleri ilgili ürün standardında belirtilen limitin altında kalmalıdır. CISPR 32, CISPR 14-1, CISPR 15, CISPR 25, ECE R10, MIL-STD-461 standartları conducted emission testlerini içeren standartlardan birkaçıdır. Standartlarda Peak, Quasi-Peak ve Average olmak farklı limitler tanımlanır, ölçülen değerlerin bu limitlerin altında kalıp kalmadığı test edilir. 

2) Bağışıklık (immunity) testlerinde ise test edilen ürünün elektromanyetik bozucu sinyallere maruz bırakılarak bağışıklığı tespit edilir. Elektromanyetik bozucu sinyal havadan ya da kablo ile test edilen cihaza uygulanır.  Örnek bağışıklık (immunity) testleri:

a. Elektrostatik Boşalma (ESD) Bağışıklık Testi : IEC/EN 61000-4-2 standardına göre test edilen ürüne havadan ya da temas yoluyla ESD sinyali uygulanır. Bu sinyalin tepe (peak) değeri uygulanan standarda göre değişiklik gösterir. Örneğin bilgi teknolojisi cihazlar için havadan uygulanan sinyalin tepe değeri en fazla -/+8kV’dir. ESD testinde kullanılan ESD simülatörü ya da tabancasının ve test düzeneğinin standarda uygun olması gerekmektedir. Otomotiv ürünler için çoğunlukla kullanılan ESD test standardı ISO 10605’dir. 

b. Radiated Immunity Bağışıklık Testi : IEC/EN 61000-4-3 standardına göre uygulanan Radiated Immunity testi sırasında, test edilen ürüne uygulanan standartta belirtilen seviyede elektrik alan uygulanır. Elektrik alan sinyali 3 V/m’den 200 V/m’ye kadar uygulanabilmektedir. Elektrik alan oluşturmak için RF Sinyal Generator, RF Amplifier, RF kablo, Elektrik Alan Probu ve Anten gibi birçok ekipman ile uygun test düzeneği oluşturulur. Frekans taraması için test yazılımı kullanılması önerilir. Elektrik alan uygun ortamda (anechoic chamber ya da açık alan test sahası) oluşturulur ve test edilen ürünün performansı test sırasında kamera yardımı ile gözlemlenir. Test ortamının Field Uniformity (FU) değerleri CISPR 16 ya da referans standarda uygun olmalıdır. CISPR 35, ISO 11452-2, MIL-STD-461 radiated immunity testlerini içeren standartlardan bazılarıdır.

c. Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama (Burst) Bağışıklık Testi : IEC/EN 61000-4-4 standardına göre uygulanan EFT/Burst testidir, ürüne yüksek gerilimde bozucu sinyal uygulanır. Bozucu sinyal besleme hatlarına ve işaret hatlarına uygulanır. EFT/Burst testi sırasında CISPR 16 standardına uygun EFT/Burst sinyalini üretebilen bir test cihazı, uygun CDN ve kapasitif coupling clamp kullanılır. 

d. Anî Yükselmelere Karşı Bağışıklık (Surge) Testi : IEC/EN 61000-4-5 standardına göre uygulanan Surge testidir, ürüne yüksek gerilimde bozucu sinyal uygulanır. Surge testi sırasında CISPR 16 standardına uygun Surge sinyalini üretebilen bir test cihazı ve portlar için uygun CDN’ler kullanılır.

e. Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile ilgili Bağışıklık (Voltage Dips) Testi: IEC/EN 61000-4-11 standardına göre şebeke gerilimindeki olası düşmeleri ve değişimleri simule eden bir testtir. Performans kaybı standartta verilen limitler dahilinde olmalıdır. Test sırasında CISPR 16 standardına uygun test cihazı ve güç kaynağı kullanılır.

f. Manyetik Bağışıklık Testi: Daha çok IEC/EN 61000-4-8 ve IEC/EN 61000-4-9 standartlarına göre uygulanır. Test edilen cihaz manyetik alana maruz bırakılarak bağışıklık seviyesi tespit edilir, performans kaybı olup olmadığı test edilir. 1, 3, 10 A/m ya da daha yüksek bir manyetik alana maruz kalan ürünün bağışıklığı standartta belirtilen performans kriterine uygun olduğunda testten geçmiş kabul edilir. Test sırasında CISPR 16 standardına uygun test düzeneği ve coil kullanılır.

EMC testi ya da EMC test cihazları ile ilgili ihtiyaçlarınız olması durumunda soru veya isteklerinizi Testups Türkiye’ye iletebilirsiniz: https://www.egetestcenter.com/online-basvuru/

ABD pazarı için EMC testleri nasıl uygulanır?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de elektrikli ya da kablosuz haberleşme yapan cihazların elektromanyetik uyumluluk testleri FCC tarafından yayımlanmış regülasyon, direktif ve standartlara uygun olarak yapılır. Testleri geçen ürüne FCC işaretlemesi yapılarak ABD’de pazarlanabilir. Elektrikli ya da kablosuz haberleşme yapan ürünlerinizi ABD’ye mi  ihraç etmek istiyorsunuz. Yasal gerekesinimleri sağlayan ürünlerinizi rahatlıkla ABD’de pazarlayabilir ve satabilirsiniz. FCC testleri ve sertifikasyonu ile ilgili bizden hizmet almak ister misiniz? FCC Belgesi Nedir? başlıklı yazımız için burayı tıklayınız. 

CE işaretlemesi Türkiye ve Avrupa pazarları için geçerli iken, FCC işaretlemesi sadece ABD pazarı için geçerlidir. ABD’de elektrikli ya da kablosuz haberleşme yapan ürünlerinizi pazarlamadan önce FCC testlerini uygulatarak FCC işaretlemesi yapabilirsiniz. FCC onaylı ürünlerinizin ABD pazarında satılması kolaylaşacaktır. 

FCC standartlarına uygun şekilde EMC test hizmetlerimizi hem Türkiye’de hem de ABD’de verebiliyoruz. FCC testleri ve sertifikasyonu ile ilgili taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

EMC Testi Nerede Yapılır?

EMC testleri elektromanyetik etkilerden arındırılmış ortamlardan oluşan EMC test laboratuvarlarında ve EMC açısından uygun test ekipmanlarıyla yapılır. Test odaları ve test ekipmanlarının IEC veya CISPR gibi uluslarası standartlarına uygun olması EMC testlerinin de standartlarına uygun şekilde yapılmasını sağlar. EMC test odaları farklı isimlerle ifade edilir: Ekranlı Oda (Shielded Enclosure / Screened Room), Yankısız Oda (Anechoic Chamber), Fully Anechoic Chamber (FAC), Semi Anechoic Chamber (SAC), Açık Alan Test Sahası (Open Area Test Site) en çok kullanılan EMC test odalarıdır. Anechoic Chamber’lar bina içlerine, Açık Alan Test Sahaları için bina dışındaki elektromanyetik gürültüden uzak açık alanlarda inşa edilir.  

Elektromanyetik gürültü (EMI) olan ortamlarda ve uygun olmayan cihazlarla EMC testlerinin yapılması sağlıksız sonuçlar vereceği için tavsiye edilmez. EMC testlerinin hangi ortamlarda ve ne tür test ekipmanları ile yapılması gerektiği ilgili test standartlarında tanımlanmıştır. EMC Test laboratuvarında olması gereken tüm özellikleri ayrıntılı olarak aşağıdaki EMC Test Laboratuvarı başlıklı yazımızda inceleyebilirsiniz: EMC Test Laboratuvarı

EMC testleriyle ilgili YouTube kanalımızda yayımlanan şu videoyu da izleyebilirsiniz: EMC Elektromanyetik Uyumluluk Uygulamaları

EMC Testleri Kim Tarafından Uygulanır?

Elektromanyetik Uyumluluk testleri bu alanda uzman teknisyen ve mühendisler tarafından uygulanır. Testler sırasında hazırlanan test düzenekleri hassas ve yüksek frekansta çalıştığı için test düzeneğinde kullanılan ekipmanların, kabloların, yazılımların, RF kayıpların uzman personel tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. EMC laboratuvarlarında görev alan uzman teknisyen ve mühendislerin uzmanlıkları uluslararası kuruluşlarca sertifikalandırılabilir. İster sertifikalı, ister sertifikasız test uzmanı olsun, laboratuvar müdürü veya kalite müdürü tarafından uzmanlıkları periyodik olarak kontrol edilir.

EMC Testlerinden Kalan Ürünlere Ne Yapılır?

Bir ürün EMC testlerinden herhangi birinden geçemediği durumunda ürün üzerinde iyileştirme ve modifikasyon çalışmaları yapılarak ürününü EMC açısından uygun olması sağlanır. Bu tür değişiklikler, ürünün tasarımcıları tarafından yapılarak ürün üzerinde Ar&Ge çalışması sağlanmış olur. EMC testininin sonucuna göre bu tür Ar&Ge çalışmaları günler ya da haftalar alabilmektedir. Bu nedenle, EMC testlerinin tasarım aşamasından başlayarak yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ürünün EMC testlerinden kaldığının tasarım aşamasında belirlenmesi, en az maliyetle EMC testlerinden geçilmesini sağlamaktadır. Seri üretim aşamasındaki bir ürünün EMC testlerinden kalması durumunda yapılacak değişikliklerin maliyeti daha fazla olacağı için, ürünün belirli aşamalarda EMC testlerine tabi tutulması gerekmektedir. 

EMC testlerinden kalan ürünlere basit EMC çözümleri uygulayarak testten geçilebilir. Ancak bu durum her ürün geçerli olmayabilir. Bu tür değişiklikler, güç hattına EMI filtre takılması, topraklama ile ilgili alınacak önlemler, ekranlama (screening) ile elektromanyetik açıdan sorunlu olarak görülen bölgeyi Faraday kafesi içine almak, SMD dirençler veya komponentler ekleyerek yüksek frekanstaki yayılımları azaltmak olabilir. Bu tür değişiklikler yapılırken ürün üzerindeki performans kaybı olup olmadığı kontrol edilmeli, yapılan değişikliğin birden çok üründe de işe yaradığı doğrulanmalıdır. Ürününüz EMC testinden kalması durumunda, uzman mühendislerimizin bu konudaki tavsiyelerini sizlerle paylaşarak en uygun çözümün üretilmesi için destek oluyoruz.

EMC Testi Fiyatları

EMC testlerinin maliyetini aşağıdaki parametreler belirler:

 • Test edilecek ürünün teknik özellikleri (elektriksel bilgileri, I/O port sayıları, maksimum güç, voltaj ve akım değerleri)
 • Test edilecek numune sayısı (ana model ve alt modeller)
 • Uygulanacak yönetmelik ve test standardı
 • Akreditasyon kapsamında testler
 • Ürünün kullanım alanı (Ev ve benzeri yerler, Sanayi, Askeri, Medikal, Otomotiv…)
 • Üründe yapılacak işaretleme ve ürünün kullanılacağı ülke (CE işareti Avrupa ve Türkiye’de, FCC işareti ABD’de, KC işareti Güney Kore’de, A-tick işareti Avustralya’da, ISED işareti Kanada’da, EAC işareti Rusya, Kazakistan ve Belarus’ta ve diğer ülkelerde farklı işaretlemeler geçerlidir)

Tasarım aşamasındaki bir ürün için sertifikasyon aşamasında uygulanacak tüm testleri uygulamak maliyetleri artıracaktır.  Tasarım aşamalarında EMC testleri yapılmayan ürünler seri üretim ya da piyasaya arzından önce testten kalması durumunda hem finansal hem de teknik sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle EMC test maliyetlerini de ürünün bir maliyeti olarak düşünmek doğu olacaktır, tasarım aşamasında seri üretime kadar maliyetlerin planlanmasını öneriyoruz. 

EMC testlerinden sonra test raporları ya da sertifikaları alınan ürünlerin zaman içinde de EMC açısından kontrolleri yapılmalı, seri üretimi devam eden ürünlere de belirli aralıklarla EMC testleri yenilenmelidir. Seri üretim aşamasında yapılacak bu testler maliyet olarak gözükse de, ürünlerinin EMC açısından uygunluğuna önem veren üreticilerin önemsediği bir konudur.

Test fiyatları, işçilik ücretlerinin farklı olmasından dolayı, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin bir bilgi teknolojisi (IT) cihazın CISPR 32 ve CISPR 35 testleri Türkiye’de uygulanması durumundaki fiyatı 1000 EUR olabilirken, İngiltere’de bu fiyat iki katına çıkabilmektedir. Laboratuvarın kalitesi, uzmanlığı ve akredite olup olmadığı da fiyatları etkilemektedir. Otomotiv EMC testleri daha kapsamlı alt yapı gerektirdiği için EMC test fiyatları da daha yüksek olmaktadır. Örneğin CISPR 25’e göre uygulanan Conducted Emissions ve Radiated Emissions testlerinin akredite bir laboratuvarda uygulanması 2500 EUR gibi bir fiyatlandırması olabilir. Burada belirttiğimiz fiyatlar örnek olması açısından yaklaşık olarak verilmiştir, her laboraruvarın fiyat politikası ayrı olduğu için genellikle test edilecek ürünün teknik özelliklerine göre fiyat çalışması yapılmaktadır. 

Testups Türkiye, tasarımcıları, üreticileri, ithalatçıları ve diğer EMC test ihtiyacı olan kurum ya da kuruluşları yukarıdaki değişkenler hakkında bilgilendirerek, ihtiyaçlarına en uygun EMC testi fiyatlandırmalarını yapmaktadır. EMC Testi fiyat teklifi almak için tıklayınız: Fiyat Teklifi Al

Pre-Compliance & Full-Compliance EMC testi nedir?

EMC testleri teknik olarak iki kategoride değerlendirilir. Pre-compliance yani ön uygunluk testleri, uygulanan standardın gereksinimlerini tam olarak karşılamayan test cihazları ve alt yapısı ile uygulanan testleri ifade eder. Örneğin standarttaki frekans ya da bandwidth gibi parametreleri tam sağlamasa da testleri belirli bir kapsamda uygulayabilen EMC test cihazları ile bu tür testler yapılır ve daha çok ürün geliştiren mühendislik firmaları ile küçük ölçekli üretici firmalara önerilir. Pre-compliance EMC testleri ürün EMC açısında belirli bir seviyeye getirilir ve full-compliance testlerine hazırlanır. 

Full-compliance EMC testi standardın gereksinimlerini %100 yani tam olarak sağlandığını ifade eder. Örneğin CISPR 25 standardındaki test düzeneğinde tanımlanan radiated emission testlerini bire bir standarda uygun olarak yapılması full-compliance bir testtir. Full-compliance testler daha çok tarafsız ve akredite laboratuvarlar ile orta ve büyük ölçekli üretici laboratuvarlarında uygulanabilmektedir. Full-compliance testler, akredite test anlamına gelmemektedir. Full-compliance EMC testi uygulayıp, akredite olmayan test laboratuvarları da olabilmektedir. 

Full compliance test alt yapısı pre-compliance test alt yapısına göre daha maliyetli olduğu için, EMC ekipmanları ile ilgili yatırım yapmadan fizibilite çalışması yapılır.

Akredite EMC testi nedir?

EMC test laboratuvarlarının bir kısmı ulusal ya da uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenerek akredite edilir. EMC test laboratuvarlarının akreditasyonu için ülkemizde ve birçok ülkede kullanılan standart ISO/IEC 17025’dir. Avrupa’da EN ISO/IEC 17025, Türkiye’de TS EN ISO/IEC 17025 olarak kullanılan bu standarda göre akredite edilen test laboratuvarlarından yapılan EMC testlerine akredite EMC testi olarak isimlendirebiliriz. Testups Türkiye, ulusal ve uluslararası partner laboratuvar ağı ile, akredite EMC testleri konusunda hizmetler sunmakta, müşterilerinin akredite EMC testleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

TÜRKAK akreditasyonu kapsamında test ve sertifikasyon hizmetleri sunduğumuz standartların listesini aşağıdaki sayfamızdan inceleyin:

Akredite Laboratuvar

TÜRKAK dışında, UKAS (İngiltere), DakkS (Almanya), CNAS (Çin), A2LA (ABD), ANAB (ABD), ACCREDIA (İtalya), ATS (Sırbistan), Akkreditierung (Avusturya), AAC ‘Analitica’ (Rusya), BELAC (Belçika), HAA (Hırvatistan), COFRAC (Fransa) gibi diğer uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş laboratuvarlardan da hizmet almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

EMC testi ile ilgili hizmetleri hangi şehir ve ülkeler için veriyoruz? 

EMC testi ile ilgili hizmet verdiğimiz laboratuvarlar birçok ülkede bulunmaktadır. Partner laboratuvarlarımız ile size en yakın yerde EMC test hizmeti sunuyoruz. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Kocaeli, Denizli ve daha birçok şehirdeki tasarımcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı iki yüzden fazla firmaya EMC test hizmeti verdik. Türk firmalarının yanı sıra Fransa, Macaristan, Japonya, İtalya, Lübnan, Ürdün gibi birçok ülkede bulunan firmalara EMC test ve raporlama hizmetleri sunduk. 

EMC ile ilgili test hizmeti mi almak istiyorsunuz?

Türkiye’de ve yurt dışında (ABD, İrlanda, İngiltere, Almanya, Çin, Macaristan, Güney Afrika) partneri olduğumuz EMC test laboratuvarları ve EMC konusunda uzman mühendislerimizle EMC testleriyle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

Ürününüzün teknik özelliklerini, kullanım alanını, pazarlanacağı ülkeleri bize göndererek ürününüze özel uygulanması gereken EMC testleriyle ilgili fiyat teklifinizi alabilirsiniz. Fiyat teklifimizi ve sözleşmemizi kabul etmeniz durumunda sizden en az bir adet test numunesini adresimize göndermenizi rica edeceğiz. Sözleşmede belirtilen ön ödeme tutarının ve test numunesinin bize ulaşmasının ardından EMC testlerine başlanacaktır. EMC testlerinden başarılı olan ürününüz için Türkçe ve İngilizce dillerinde EMC test raporu hazırlanarak size teslim edilecektir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) test talepleriniz için test edilecek ürüne ait özellikleri bu formu doldurmanızı rica ediyoruz: Ürün Bilgi Formu

EMC ile ilgili test cihazına mı ihtiyacınız var?

Elektromanyetik Uyumluluk testlerinini bir kısmını ya da tamamını kendi tesislerinde uygulamayı tercih etmeniz durumunda ihtiyacınıza uygun EMC test cihazları temin etmenizi sağlayabiliriz. EMC test cihazlarının bir kısmı daha az uzmanlık gerektirirken, yüksek frekansla ilgili olan EMC test cihazları daha fazla uzmanlık gerektirmektedir. Örneğin ESD testlerinde kullanılan ESD test tabancalarının kullanımı kolay olduğu için testi uygulayacak teknisyen ya da mühendis bu alanda uzmanlığı kolayca kazanabilir. Ancak RF testler sırasında kullanılan EMI Receiver, LISN, Anten gibi daha kompleks EMC test düzeneklerinin kurulumu ve kullanımı için gereken uzmanlık seviyesi daha fazla zaman alabilir. Uygulamak istediğiniz EMC test standartlarını ve test edeceğiniz ürünün elektriksel özelliklerini (maksimum akım, gerilim, güç değerleri), boyut ve ağırlık bilgilerini bize iletmeniz durumunda EMC testleriyle ilgili test cihazı ihtiyaçlarınızı giderebiliyoruz. İlgili EMC test cihazını adresinize ulaştırabilir, eğitim ihtiyacınız olması durumunda teorik ve uygulamalı olarak bu eğitimleri tesislerinizde gerçekleştirebiliriz. İstediğiniz EMC test cihazı ile ilgili bize yazabilirsiniz.

EMC Test Cihazları Nelerdir?

EMC testleri sırasında kullanılan test cihazları uygulanan EMC test standardına bağlı olarak değişiklik gösterir. Test edilecek ürün için uygulanacak EMC test standardı referans alınarak uygun EMC test cihazlarıyla testler standarda uygun gerçekleştirilir. Standarda tam uyumlu olan test cihazlarıyla tam uygunluk (full compliance) EMC testleri gerçekleştirilir. Standarda tam olarak uymayan test cihazlarıyla gerçekleştirilen testler ön uygunluk (pre compliance) EMC testleri olarak ifade edilir. Full compliance test cihazlarını akredite laboratuvarlar ve standarda tam uygun olmak isteyen üretici laboratuvarları tercih ederken, pre compliance test cihazlarını küçük ve orta ölçekli üretici, tasarımcı, ithalatçı firmalar tercih etmektedir. Uygulanan test türüne göre EMC test cihazları aşağıda belirtilmiştir. EMC test cihazları, yardımcı ekipmanlar ve kablolar ile birlikte standarda uygun şekilde test düzenekleri (setupları) kurulur ve testler uygulanır.

Her EMC testine karşılık gelen EMC Test Cihazlarının örnek bir listesini aşağıda görebilirsiniz.

Test AdıTest Cihazları ve Aksesuarları
Conducted Emissions EMI Receiver/Analizör, LISN, RF Kablo, Yazılım
Radiated Emissions (OATS/SAC/FAC)EMI Receiver/Analizör, EMC Anteni, Antenna Mast/Tripod, Turntable, RF Kablo, Yazılım
Radiated Emissions (GTEM/Test Cell)EMI Receiver/Analizör, RF Kablo, Yazılım
Harmonics EmissionsHarmonik Analizör, Yazılım
FlickerFlicker Analizör
ESD (Elektrostatik Deşarj)ESD Tabancası/Simulatörü, Test Masası, İletken Düzlemler (HCP, VCP, GRP), Yalıtkan Destek, Direnç ve Kablo
Radiated Immunity (OATS/SAC/FAC)RF Signal Generator, RF Power Amplifier, EMC Anteni, RF Kablo, Field Probe, Yazılım
EFT/BurstEFT/Burst Generator, Test Masası, Topraklama Kablosu, Coupling Clamp, Yazılım
SurgeSurge Generator, Test Masası, Topraklama Kablosu, Yazılım
Conducted ImmunityRF Signal Generator, RF Power Amplifier, CDN, RF Kablo, Current/Voltage Probe, Yazılım
Magnetic ImmunityMagnetic Field Generator, Coil, Field Probe
Voltage Dips ve Short InterruptionsVoltage Dips Generator, Test Masası, Topraklama Kablosu, Yazılım
EMC Test Cihazları

Yukarıdaki listede olmayan daha farklı özelliklerde de EMC test cihazları bulunmaktadır. Referans standart detaylı incelenerek kullanılacak EMC test cihazları belirlenir.

EMC ile kitap mı arıyorsunuz?

Tasarımdan Piyasaya Elektromanyetik Uyumluluk, Prof.Dr. Levent SEVGİ

EMC ve EMC testleriyle ilgili yazılmış az sayıda Türkçe kaynaktan biri olan ve Prof.Dr. Levent Sevgi tarafından kaleme alınan Tasarımdan Piyasaya Elektromanyetik Uyumluluk kitabını temin ederek EMC ile ilgili ayrıntılı teorik ve uygulamalı bilgilere erişebilirsiniz. Buraya tıklayarak Tasarımdan Piyasaya Elektromanyetik Uyumluluk kitabını nasıl tedarik edebileceğinizi görebilirsiniz. Testups Türkiye (Egetest Center)’den hizmet almış müşterilerimiz bizimle iletişime geçerek bu kitabı ücretsiz temin edebilirler.

EMC ile ilgili İngilizce kitapları da adresinize ulaştırabiliriz. İngilizce EMC kitapları ile ilgili siparişlerinizi buraya tıklayarak verebilirsiniz.

EMC ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın