Ege Test Center

CE İşaretinin İşlevi ve Ürün Kapsamı

Avrupa Birliği tarafından ticari ürünleri için satış izni isteyen ticari işletmelerden talep edilen CE belgelendirme protokolleri, satışa çıkartılacak ürünün güvenlik ve uyumluluk gibi kriterler açısından kabul edilebilecek asgari seviyeyi karşılayıp karşılamadığıyla ilişkilidir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceği, kullanımdaki diğer ürün ve sistemlerle sorunsuz çalışacağı yani uyumlu olduğunu gösteren CE belgesi olmaksızın ürünün serbest dolaşım hakkından faydalanarak AB üyesi ülkelerde satış için izin alması mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen ürünleri kapsayan, ürünün kullanım alanı ve niteliklerine göre farklı gerekliliklerin karşılanması istenen CE sertifikası onay süreci tamamen başvuru yapılan ürünle ilgili bir inceleme sürecidir; firmanın tüzel kişiliğiyle değil.

Ticari ürünlerin kullanım güvenliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hâlihazırda satışta, kullanımda olan; ürün, sistem ve donanımlarla alakalı bir kavram olan CE işaretleme protokollerinden ülkemizde CE sertifikası veya belgesi şeklinde bahsedilmesi bu standardizasyon işlemlerinin firmalarla ilgili olduğunun düşünülmesine neden olabiliyor. Firmanın sahip olduktan sonra üretimini veya ihracatını gerçekleştirdiği tüm ürünlerin üzerinde kullanabileceği bir onay sertifikası olmayan CE işareti aksine ürüne özel verilir ve bu sebeple onay sürecinde başvurusu yapılan ürünle ilgili oldukça geniş kapsamlı testler uygulanır. Firmamız CE belgesi almak üzere yapılan başvurularda ürünlerin nitelik ve kullanım sahalarına göre gerekli olan LVD ve EMC testleri dâhil, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel testlerin gerçekleştirilmesi konusunda da tüm ticari işletmelere profesyonel çözümler sunmaktadır.

Firmaların ürettiği ürünleri AB üyesi ülkelere satmak için başvuruda bulunduğu CE belgesi aslında ülkemiz de uyum sürecine dâhil olduğundan, özel kapsamlı ve kamuya ait ihalelerde bile firmanın tercih edilmesine neden olabilen ve bunun için iç pazara hitap eden firmaları da ilgilendiren bir uluslararası standardizasyondur. Bu sebeple ülkemizdeki tüm üreticilerin bu uluslararası standartlarla uyumlu ürünler geliştirmekle yakından ilgilenmesi, üretimden sonra başvuru sonucuna göre strateji belirleyerek riske girmek yerine ilk aşamadan itibaren sunduğumuz kurumsal düzeydeki danışmanlık ve test hizmetlerinden yararlanması önerilir. CE belgelendirme süreçleri, başvurularla ilgili mevzuatlar, yaptığımız laboratuvar testleri ve diğer merak ettiğiniz konularda bizimle dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.