Makine CE Belgesi/İşaretlemesi sürecinde ücretsiz olarak Laboratuvarımızı arayıp bilgi alabilirsiniz.

Makineler , 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre EK IV’e girmiyorsa Onaylanmış Kuruluş veya herhangi bir kuruluştan CE Belgesi/Deklarasyonu almasına gerek yoktur.(Makinelerin %95 bu gruba girer) Firma kendi beyanını yapması yeterlidir.

Firmanın tek başına yapacağı beyan  için, gerekli test raporlarının ve risk analizlerinin teknik dosyada yer alması gerekmektedir. Test raporu ve inceleme olmadan yapılacak olan beyan yönetmeliklere aykırıdır, firma yapmış olduğu beyana göre ürün test raporlarını göstermek zorundadır.

Direkt beyan satan firmalardan uzak durulması gerekmektedir. Tek başına beyanın bir anlamı yoktur, esas olan teknik dosya ve test raporudur. CE Belgesi burda beyan yerine kullanılan sadece bir terimdir, esasen İşaretlemeyi ifade eder.

CE İşaretlemesinin temel felsefesi Ürün teknik özellikleri ve kullanım alanları dolayısı ile girmiş olduğu tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

Makineler için tek başına LVD Testi(EN 60204-1) ve Risk Analizi yeterli değildir. Muhakkak EMC Testlerinin de yapılması gerekmektedir. Makineler özellikleri itibari ile Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine de uygun olmak zorundadır.

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre ürün A,B ve C tipi standartlarına göre Test ve incelemesi yapılır. Ürün özellikleri bu bakımdan iyi incelenmelidir.

Doğru Bilinenler

Makineler EK IV kapsamına giriyorsa Makine Emniyeti Yönetmeliği için muhakkak Onaylanmış Kuruluş gözetiminde CE Belgesi çalışması yapılmalıdır. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği için test laboratuvarları aracılığı ile Makineler test edilmelidir.

Makineler için CE İşaretlemesi zorunluluktur.CE Belgesi/İşareti kalite göstergesi değil, temel asgari güvenlik seviyesidir.